Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.36%
CPI (YOY)
23,711.78
Avg Intb USD/VND
0.62%
Avg Intb rate (1W)
2.43%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/23

2.96%
CPI (YOY)
23,882.04
Avg Intb USD/VND
0.44%
Avg Intb rate (1W)
2.49%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

DongABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

DongABank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ABBank, KienLongBank, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

NamABank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.14 23,639 0.42 2.43
ACB 2.72 23,767 0.77 2.45
Agribank 2.4 23,733 0.5 2.47
BacABank 2.5 23,800 0.6 2.36
BIDV 2.87 23,707 0.52 2.39
BSC 2.11 23,671 0.56 2.41
BVSC 2.7 23,632 0.86 2.4
CB 2.09 23,724 0.59 2.38
DongABank 3 23,808 0.77 2.57
Eximbank 2.19 23,705 0.41 2.4
HDBank 2.25 23,676 0.49 2.37
KienLongBank 1.9 23,670 0.42 2.46
LPBank 2.24 23,600 0.68 2.35
MB 2.01 23,668 0.51 2.51
MSB 2.43 23,732 0.51 2.37
NamABank 2.27 23,780 0.7 2.5
NCB 2.78 23,728 0.7 2.39
OCB 2.47 23,715 0.55 2.39
PGBank 1.97 23,692 1.26 2.43
PVcomBank 1.98 23,638 0.51 2.41
Sacombank 2.12 23,693 0.52 2.37
SeABank 2.17 23,720 0.55 2.42
TechcomBank 2.79 23,717 0.48 2.46
TPBank 2.56 23,708 0.52 2.43
VCBS 2.53 23,693 1.12 2.52
VIB 2.16 23,655 0.77 2.29
VietBank 2 23,745 0.55 2.42
Vietcombank 2.26 23,723 0.42 2.39
VietinBank 2.1 23,730 0.8 2.5
VNDirect 2.59 23,750 0.51 2.42
VPBank 2.52 23,808 0.65 2.61
BQ dự báo Kỳ 08/23 2.36 23,711.78 0.62 2.43
Thực tế Tháng 08/23 2.96 23,882.04 0.44 2.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.82 243.04 0.02 0.06
ACB 0.24 115.04 0.33 0.04
Agribank 0.56 149.04 0.06 0.02
BacABank 0.46 82.04 0.16 0.13
BIDV 0.09 175.04 0.08 0.1
BSC 0.85 211.04 0.12 0.08
BVSC 0.26 250.04 0.42 0.09
CB 0.87 158.04 0.15 0.11
DongABank 0.04 74.04 0.33 0.08
Eximbank 0.77 177.04 0.03 0.09
HDBank 0.71 206.04 0.05 0.12
KienLongBank 1.06 212.04 0.02 0.03
LPBank 0.72 282.04 0.24 0.14
MB 0.95 214.04 0.07 0.02
MSB 0.53 150.04 0.07 0.12
NamABank 0.69 102.04 0.26 0.01
NCB 0.18 154.04 0.26 0.1
OCB 0.49 167.04 0.11 0.1
PGBank 0.99 190.04 0.82 0.06
PVcomBank 0.98 244.04 0.07 0.08
Sacombank 0.84 189.04 0.08 0.12
SeABank 0.79 162.04 0.11 0.07
TechcomBank 0.17 165.04 0.04 0.03
TPBank 0.4 174.04 0.08 0.06
VCBS 0.43 189.04 0.68 0.03
VIB 0.8 227.04 0.33 0.2
VietBank 0.96 137.04 0.11 0.07
Vietcombank 0.7 159.04 0.02 0.1
VietinBank 0.86 152.04 0.36 0.01
VNDirect 0.37 132.04 0.07 0.07
VPBank 0.44 74.04 0.21 0.12
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23 29 1 9
ACB 5 5 26 8
Agribank 15 9 7 4
BacABank 12 3 21 30
BIDV 2 19 12 21
BSC 25 25 19 17
BVSC 6 31 30 19
CB 27 13 20 25
DongABank 1 1 26 16
Eximbank 20 20 4 19
HDBank 18 24 6 27
KienLongBank 32 26 1 6
LPBank 19 32 23 31
MB 28 27 8 3
MSB 14 10 8 27
NamABank 16 4 24 1
NCB 4 12 24 21
OCB 13 17 15 21
PGBank 31 23 32 9
PVcomBank 30 30 8 17
Sacombank 24 21 12 27
SeABank 21 15 15 12
TechcomBank 3 16 5 6
TPBank 9 18 12 9
VCBS 10 21 31 5
VIB 22 28 26 32
VietBank 29 8 15 12
Vietcombank 17 14 1 21
VietinBank 26 11 29 1
VNDirect 8 6 8 12
VPBank 11 1 22 26

Biểu đồ

Kết quả Dự báo