Các giải vinh danh năm 2023

15:00 20/02/2024

Giải "2023 Most Active Bank" trân trọng vinh danh những Hội viên có đóng góp tích cực nhất vào hoạt động VIRA năm 2023Các giải vinh danh năm 2023

Giải "2023 Best Overall Forecast Bank" trân trọng vinh danh 5 NH có tổng ranking nhỏ nhất của cả 4 biến trong suốt 12 tháng

Các giải vinh danh năm 2023 2

Giải "Top Monthly Winner" trân trọng vinh danh các Ngân hàng đạt từ 4 lần giải nhất dự báo tháng trở lên

Các giải vinh danh năm 2023 3

Đọc thêm