LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/214.2522,7504.655.22
Tháng 9/213.1522,7332.825.08
Tháng 8/212.7522,7340.954.58
Tháng 7/213.6822,73214.68
Tháng 6/213.5322,7381.34.64
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/214.9123,3203.154.43
Tháng 12/214.9123,3203.154.43
Tháng 11/204.9123,3203.154.43
Tháng 10/204.1823,2954.474.59
Tháng 9/203.9523,3503.024.39
Tháng 8/203.9523,3454.654.56
Tháng 7/203.9523,3504.764.54
Tháng 6/202.8323,1964.744.34
Tháng 5/202.923,2034.253.61
Tháng 4/202.923,2063.93.81
Tháng 3/203.2723,2704.053.96
Tháng 1/202.6123,2453.363.77
Tháng 12/202.4123,2603.173.45
Tháng 11/192.1223,2033.563.03
Tháng 10/192.1223,2052.583.03
Tháng 9/192.6123,2102.42.47
Tháng 8/192.3323,1504.242.3
Tháng 6/193.6923,1942.682.9
Tháng 5/19----
Tháng 3/194.0923,5603.323.13
Tháng 2/192.9623,4802.552.92
Tháng 1/192.6923,2510.453.1
Tháng 12/192.3923,1850.52.93
Tháng 11/184.0423,1750.242.76
Tháng 10/182.3923,1750.312.85
Tháng 9/183.6923,2030.212.42
Tháng 8/182.3923,1760.192.57
Tháng 6/181.6923,1300.212.39
Tháng 5/18-0.6923,1830.242.42
Tháng 4/18-0.623,0331.612.15
Tháng 3/18----
Tháng 1/182.723,0700.362.43
Tháng 12/182.923,0301.052.41
Tháng 11/172.823,0331.352.22
Tháng 9/172.822,9891.172.16
Tháng 7/172.6822,9331.072.05
Tháng 6/172.3922,7650.692.06
Tháng 5/172.5922,7540.822.12
Tháng 3/171.8822,6860.772.12
Tháng 1/172.1522,8490.792.09

Biểu đồ