LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/224.822,57555.15
Tháng 11/214.7522,6504.564.75
Tháng 10/21----
Tháng 9/214.122,6872.385.06
Tháng 8/212.8222,7430.724.64
Tháng 7/213.1722,7310.924.65
Tháng 6/21----
Tháng 5/212.822,7252.24.55
Tháng 4/212.8322,7122.383.38
Tháng 3/212.9622,7691.062.96
Tháng 2/212.8522,7771.73.5
Tháng 1/213.6323,2982.824.28
Tháng 12/213.6323,2982.824.28
Tháng 11/203.6323,2982.824.28
Tháng 10/203.8323,3214.444.68
Tháng 9/204.0523,3283.574.45
Tháng 8/203.9323,3204.684.75
Tháng 7/203.8423,2844.844.48
Tháng 6/202.8823,2114.774.44
Tháng 5/20323,2033.983.61
Tháng 4/203.0623,2013.963.88
Tháng 3/202.9123,2913.913.91
Tháng 1/202.423,2553.423.83
Tháng 12/202.1823,2533.083.53
Tháng 11/192.0723,2073.673.27
Tháng 10/19223,2032.883.05
Tháng 9/192.9123,2032.222.72
Tháng 8/193.9323,1723.822.25
Tháng 6/194.5623,2202.42.96
Tháng 5/191.223,0350.452.38
Tháng 3/194.1423,4333.232.96
Tháng 2/192.9623,4382.352.93
Tháng 1/192.6523,2650.533.23
Tháng 12/192.5623,2010.252.96
Tháng 11/183.4323,1780.382.87
Tháng 10/183.2323,1750.282.86
Tháng 9/183.0223,2020.192.47
Tháng 8/182.7423,1770.212.53
Tháng 6/181.8223,1350.232.22
Tháng 5/18-0.623,0870.22.28
Tháng 4/18-0.2123,0150.752.16
Tháng 3/181.223,0350.452.38
Tháng 1/182.623,0790.382.34
Tháng 12/182.7623,0661.052.39
Tháng 11/173.2522,9861.652.27
Tháng 9/172.6723,0111.022.19
Tháng 7/172.522,9681.162.12
Tháng 6/172.8522,7680.832.07
Tháng 5/172.322,7620.82.17
Tháng 3/17222,6580.762.1
Tháng 1/172.2523,0800.82.14

Biểu đồ