LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/214.5722,7404.84.57
Tháng 10/21----
Tháng 9/214.522,7302.055.08
Tháng 8/212.7522,8380.454.53
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/195.423,2552.82.98
Tháng 5/191.8823,0230.492.33
Tháng 3/193.623,4403.43.15
Tháng 2/193.2423,4701.92.82
Tháng 1/192.7523,2900.753.07
Tháng 12/193.523,1950.22.9
Tháng 11/182.9823,1800.322.81
Tháng 10/182.9823,1750.252.86
Tháng 9/183.0623,1950.182.44
Tháng 8/182.3223,1760.192.55
Tháng 6/180.1523,1290.222.36
Tháng 5/181.2823,0860.192.31
Tháng 4/18-1.423,0051.82.2
Tháng 3/181.8823,0230.492.33
Tháng 1/181.4223,073.50.362.42
Tháng 12/182.4423,0740.912.39
Tháng 11/172.1122,9901.282.19
Tháng 9/171.9823,0000.852.19
Tháng 7/172.2422,9451.122.08
Tháng 6/172.4922,7600.952.07
Tháng 5/172.1722,7560.782.13
Tháng 3/172.6222,6800.752.14
Tháng 1/172.1122,9250.882.09

Biểu đồ