LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.1822,5483.685.21
Tháng 11/214.5122,7584.834.51
Tháng 10/213.8722,7254.735.23
Tháng 9/212.6822,7052.365.02
Tháng 8/212.8122,7450.534.44
Tháng 7/212.9922,7290.954.67
Tháng 6/212.9722,7180.834.55
Tháng 5/212.8622,7231.874.67
Tháng 4/213.0222,7112.133.38
Tháng 3/213.3922,7831.432.97
Tháng 2/213.4122,7721.983.46
Tháng 1/213.7923,3112.684.33
Tháng 12/213.7923,3112.684.33
Tháng 11/203.7923,3112.684.33
Tháng 10/203.9323,3134.374.71
Tháng 9/203.9623,3273.254.38
Tháng 8/203.9523,3384.674.69
Tháng 7/203.3923,3194.874.53
Tháng 6/202.7123,1854.824.45
Tháng 5/202.7623,2033.683.73
Tháng 4/203.1623,2033.963.87
Tháng 3/202.6823,2333.783.85
Tháng 1/202.4123,2393.613.85
Tháng 12/202.3623,2323.183.57
Tháng 11/192.1423,1993.513.18
Tháng 10/191.8623,2072.532.89
Tháng 9/192.923,2022.152.61
Tháng 8/194.2623,1684.292.27
Tháng 6/196.6323,2082.432.95
Tháng 5/191.1123,0250.452.34
Tháng 3/194.3623,4192.983.31
Tháng 2/192.3623,4792.333
Tháng 1/19323,2371.13.06
Tháng 12/193.2723,1970.352.93
Tháng 11/183.3923,1860.252.86
Tháng 10/183.0123,1750.332.9
Tháng 9/182.6823,1900.292.48
Tháng 8/181.6923,1920.252.56
Tháng 6/180.2623,1280.232.42
Tháng 5/18-0.7323,0480.262.41
Tháng 4/18-0.5623,0571.082.18
Tháng 3/181.1123,0250.452.34
Tháng 1/182.9323,0630.342.37
Tháng 12/182.8323,0720.662.37
Tháng 11/172.5223,0451.352.27
Tháng 9/172.2422,9911.272.15
Tháng 7/173.3322,9481.522.22
Tháng 6/172.8922,7350.681.98
Tháng 5/172.1222,7630.822.16
Tháng 3/171.8822,6860.722.13
Tháng 1/172.4623,0300.82.11

Biểu đồ