LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/214.6522,8654.654.65
Tháng 10/214.322,7354.85.3
Tháng 9/213.822,7402.565.22
Tháng 8/212.622,73514.7
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/213.1722,7331.73.05
Tháng 2/212.6222,7751.033.02
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/196.3523,2753.63.1
Tháng 5/191.223,0250.452.28
Tháng 3/19----
Tháng 2/192.1923,4802.32.75
Tháng 1/192.423,26023
Tháng 12/193.2523,2000.42.9
Tháng 11/183.3223,1750.352.8
Tháng 10/183.2623,1750.272.9
Tháng 9/182.923,2000.192.4
Tháng 8/182.3523,1900.22.62
Tháng 6/181.3523,1280.22.25
Tháng 5/180.2123,0800.232.32
Tháng 4/18-0.8523,0101.72.17
Tháng 3/181.223,0250.452.28
Tháng 1/181.4523,0700.352.45
Tháng 12/182.523,0750.92.4
Tháng 11/17323,0501.552.33
Tháng 9/172.5723,0051.22.18
Tháng 7/172.7322,95912.04
Tháng 6/172.8622,8020.852.05
Tháng 5/172.622,7700.832.11
Tháng 3/172.1922,7450.82.15
Tháng 1/172.2522,8800.852.09

Biểu đồ