LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/203.0323,1964.934.38
Tháng 5/202.9223,2013.883.68
Tháng 4/202.7623,2023.953.79
Tháng 3/20----
Tháng 1/202.3623,2413.553.9
Tháng 12/20----
Tháng 11/192.123,2203.53.3
Tháng 10/192.5223,2102.223.02
Tháng 9/192.7423,2022.052.65
Tháng 8/193.923,1704.532.45
Tháng 6/194.523,2303.623.18
Tháng 5/19----
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/18----
Tháng 5/18----
Tháng 4/18----
Tháng 3/18----
Tháng 1/184.5523,0400.472.4
Tháng 12/18323,0561.352.38
Tháng 11/172.522,9401.432.19
Tháng 9/172.1923,0000.832.22
Tháng 7/172.8522,9550.952.08
Tháng 6/17----
Tháng 5/172.322,7560.682.14
Tháng 3/172.1822,7500.682.15
Tháng 1/170.2122,8200.782.1

Biểu đồ