LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21522,7804.25
Tháng 10/215.3522,7704.355.55
Tháng 9/21422,72035.1
Tháng 8/212.5622,7400.84.85
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/212.722,7101.73.4
Tháng 3/213.122,7701.43.01
Tháng 2/212.8522,7701.83.54
Tháng 1/214.3423,3002.54.4
Tháng 12/214.3423,3002.54.4
Tháng 11/204.3423,3002.54.4
Tháng 10/204.123,3124.234.49
Tháng 9/20----
Tháng 8/203.7223,3454.44.73
Tháng 7/203.4623,3304.74.62
Tháng 6/203.7223,2104.84.55
Tháng 5/202.823,2004.23.8
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/193.723,2202.73
Tháng 5/191.1223,0230.612.42
Tháng 3/19----
Tháng 2/193.123,4302.42.8
Tháng 1/193.123,2420.82.7
Tháng 12/193.5123,1880.412.92
Tháng 11/183.5123,1570.453.06
Tháng 10/183.3123,1610.292.95
Tháng 9/183.1223,1920.212.72
Tháng 8/182.6223,1750.252.68
Tháng 6/181.3123,1380.212.4
Tháng 5/181.1123,0880.222.32
Tháng 4/181.223,0322.082.21
Tháng 3/181.1223,0230.612.42
Tháng 1/181.2523,0750.542.48
Tháng 12/181.7223,0880.812.31
Tháng 11/171.8822,9801.452.3
Tháng 9/172.1123,0220.812.12
Tháng 7/171.3222,9880.912.32
Tháng 6/172.3222,7600.722.15
Tháng 5/172.9922,7000.722.21
Tháng 3/172.7122,7020.712.08
Tháng 1/172.6523,0230.872.05

Biểu đồ