LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.1522,6023.35.07
Tháng 11/214.4422,6884.624.44
Tháng 10/213.722,7754.685.28
Tháng 9/212.622,7152.35.09
Tháng 8/212.9822,7280.64.6
Tháng 7/212.922,7300.824.64
Tháng 6/213.0522,7080.84.53
Tháng 5/212.722,7181.54.62
Tháng 4/213.0522,7111.823.34
Tháng 3/212.822,7601.193.01
Tháng 2/213.6522,7861.283.4
Tháng 1/213.8523,3002.854.35
Tháng 12/213.8523,3002.854.35
Tháng 11/203.8523,3002.854.35
Tháng 10/203.8523,3054.354.66
Tháng 9/203.8923,3483.384.42
Tháng 8/203.6223,3254.484.58
Tháng 7/203.1523,3154.84.61
Tháng 6/202.4623,1984.854.28
Tháng 5/202.823,2103.873.64
Tháng 4/203.2123,2013.793.79
Tháng 3/202.5123,2463.853.86
Tháng 1/202.4623,2303.33.74
Tháng 12/202.1423,2503.033.54
Tháng 11/192.0423,2103.53.14
Tháng 10/192.223,2062.422.94
Tháng 9/193.0823,2052.062.5
Tháng 8/194.7123,1814.122.22
Tháng 6/195.1823,2213.033.14
Tháng 5/191.5123,0230.532.33
Tháng 3/192.7723,5103.133.26
Tháng 2/192.3423,4642.232.8
Tháng 1/193.0323,2330.813.05
Tháng 12/193.4323,1930.282.92
Tháng 11/183.1323,1770.32.73
Tháng 10/182.9223,1760.262.89
Tháng 9/182.3723,1900.222.47
Tháng 8/181.5423,1760.192.54
Tháng 6/180.1523,1270.192.36
Tháng 5/18-0.2823,0780.252.35
Tháng 4/180.1423,0361.412.23
Tháng 3/181.5123,0230.532.33
Tháng 1/182.7323,0730.432.39
Tháng 12/182.7323,0720.552.33
Tháng 11/172.6123,0251.522.22
Tháng 9/172.3322,9900.912.15
Tháng 7/172.6422,9601.072.12
Tháng 6/172.722,7600.822.08
Tháng 5/171.8222,7600.792.13
Tháng 3/172.1622,6800.742.14
Tháng 1/171.7922,9000.852.1

Biểu đồ