LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/214.622,7204.65.05
Tháng 8/21----
Tháng 7/21422,7501.354.7
Tháng 6/21----
Tháng 5/212.9522,7800.94.65
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/196.5223,2052.922.98
Tháng 5/190.5223,0220.482.3
Tháng 3/194.5623,4803.13.16
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/18----
Tháng 5/180.5823,0800.232.3
Tháng 4/180.7223,0282.42.25
Tháng 3/180.5223,0220.482.3
Tháng 1/180.5823,0820.352.38
Tháng 12/182.823,0580.72.37
Tháng 11/170.3523,0050.922.21
Tháng 9/172.2823,0151.022.19
Tháng 7/172.7522,9801.152.14
Tháng 6/172.8522,7550.862.07
Tháng 5/172.5522,7750.762.12
Tháng 3/17----
Tháng 1/172.3822,7300.822.08

Biểu đồ