LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/202.6322,9153.543.58
Tháng 4/202.8523,1913.83.86
Tháng 3/202.9323,3034.023.93
Tháng 1/202.3223,2493.463.79
Tháng 12/202.6523,2902.913.5
Tháng 11/192.423,2053.773.25
Tháng 10/192.0523,2062.513.05
Tháng 9/192.3323,2102.52.65
Tháng 8/192.8923,1753.92.2
Tháng 6/196.123,2423.152.98
Tháng 5/190.5523,0290.412.31
Tháng 3/194.0123,4983.013.28
Tháng 2/192.4123,4162.282.88
Tháng 1/192.5923,2380.762.99
Tháng 12/193.2623,1920.212.91
Tháng 11/183.2623,1770.352.83
Tháng 10/183.2623,1750.262.89
Tháng 9/182.6223,1960.22.51
Tháng 8/181.9823,1760.22.54
Tháng 6/181.3923,1250.192.39
Tháng 5/180.4523,0830.232.41
Tháng 4/180.1223,0200.252.25
Tháng 3/180.5523,0290.412.31
Tháng 1/18----
Tháng 12/181.923,0750.682.36
Tháng 11/172.5923,0601.32.29
Tháng 9/172.5122,9581.172.18
Tháng 7/17----
Tháng 6/172.7922,8001.12.07
Tháng 5/172.2622,7750.772.14
Tháng 3/172.1722,6660.772.12
Tháng 1/172.5123,1000.822.09

Biểu đồ