LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/214.9422,7004.64.94
Tháng 10/214.322,7504.585.25
Tháng 9/213.222,7202.85.12
Tháng 8/212.5722,7550.54.58
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/202.0523,1953.913.68
Tháng 4/20----
Tháng 3/203.923,3503.753.85
Tháng 1/20----
Tháng 12/202.223,3103.23.48
Tháng 11/192.323,21044.05
Tháng 10/192.523,2102.53
Tháng 9/192.323,2052.32.7
Tháng 8/193.623,1674.22.3
Tháng 6/19623,2502.72.99
Tháng 5/190.523,0450.52.35
Tháng 3/194.523,55533.2
Tháng 2/19323,4352.32.7
Tháng 1/192.5523,2550.43
Tháng 12/19323,2020.22.95
Tháng 11/183.123,1760.272.88
Tháng 10/183.2723,1750.252.9
Tháng 9/183.1823,2080.172.5
Tháng 8/182.5223,1770.22.6
Tháng 6/181.1823,1270.22.4
Tháng 5/181.2723,0860.22.35
Tháng 4/180.1722,9951.72.15
Tháng 3/180.523,0450.52.35
Tháng 1/182.523,0970.42.38
Tháng 12/183.423,0731.12.4
Tháng 11/17222,95512.2
Tháng 9/17223,0550.92.18
Tháng 7/172.4722,97012.05
Tháng 6/172.522,7680.82.08
Tháng 5/172.8522,7550.82.12
Tháng 3/172.8522,6500.732.12
Tháng 1/17----

Biểu đồ