LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.2322,5833.435
Tháng 11/214.4522,6904.684.45
Tháng 10/213.8822,7284.485.25
Tháng 9/212.9222,7082.185.08
Tháng 8/212.6722,7380.734.6
Tháng 7/212.8222,7290.864.66
Tháng 6/21322,7131.64.66
Tháng 5/212.7622,7162.34.62
Tháng 4/212.6422,7111.973.36
Tháng 3/213.0522,7680.972.86
Tháng 2/213.622,7771.683.5
Tháng 1/213.7523,3352.84.47
Tháng 12/213.7523,3352.84.47
Tháng 11/203.7523,3352.84.47
Tháng 10/203.9123,3184.554.72
Tháng 9/203.8523,3253.64.3
Tháng 8/203.5123,3184.684.65
Tháng 7/203.3823,3084.944.52
Tháng 6/202.6923,1994.814.43
Tháng 5/203.1323,2024.183.88
Tháng 4/202.8123,2023.843.88
Tháng 3/202.523,2684.123.98
Tháng 1/202.3923,2373.493.76
Tháng 12/202.2623,2653.533.69
Tháng 11/192.1723,2014.373.28
Tháng 10/192.0723,2122.462.98
Tháng 9/19----
Tháng 8/193.9623,1724.262.26
Tháng 6/195.2623,2052.62.9
Tháng 5/191.5623,0250.462.35
Tháng 3/193.8123,5503.33.4
Tháng 2/192.7123,4602.122.89
Tháng 1/192.7223,2400.682.97
Tháng 12/193.1923,1850.562.92
Tháng 11/183.2223,1760.342.94
Tháng 10/183.0423,1750.262.87
Tháng 9/182.323,1880.192.41
Tháng 8/181.5423,1770.242.62
Tháng 6/180.4323,1310.272.42
Tháng 5/18-0.6623,0840.462.41
Tháng 4/18-0.3523,0331.652.2
Tháng 3/181.5623,0250.462.35
Tháng 1/182.6223,0830.22.36
Tháng 12/182.823,0650.972.36
Tháng 11/172.3823,0551.372.17
Tháng 9/172.0823,0251.282.17
Tháng 7/172.7322,9401.112.06
Tháng 6/172.8122,7600.872.07
Tháng 5/172.1622,7580.992.12
Tháng 3/172.0722,6830.752.12
Tháng 1/171.922,9500.852.11

Biểu đồ