LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.6422,6003.54.95
Tháng 11/214.6522,7004.24.65
Tháng 10/21----
Tháng 9/213.3522,7452.165.12
Tháng 8/212.7122,7350.84.7
Tháng 7/213.0922,7280.954.68
Tháng 6/213.0322,7151.354.62
Tháng 5/212.5922,7161.254.69
Tháng 4/212.822,7092.273.44
Tháng 3/213.422,7671.083.15
Tháng 2/212.6722,7821.783.42
Tháng 1/214.1123,3203.244.07
Tháng 12/214.1123,3203.244.07
Tháng 11/204.1123,3203.244.07
Tháng 10/204.4223,3254.284.62
Tháng 9/203.9123,3193.164.28
Tháng 8/203.9322,9854.684.63
Tháng 7/203.6323,3304.854.52
Tháng 6/202.8423,2004.954.36
Tháng 5/203.0423,2053.83.77
Tháng 4/202.7923,2033.923.92
Tháng 3/202.5323,3003.674
Tháng 1/202.3423,2613.333.8
Tháng 12/202.1923,3683.153.48
Tháng 11/192.1723,2173.33.19
Tháng 10/192.1823,2052.73.1
Tháng 9/192.8923,2042.252.64
Tháng 8/194.323,1854.142.23
Tháng 6/194.7823,2122.722.98
Tháng 5/191.4323,0300.512.36
Tháng 3/193.223,5022.882.93
Tháng 2/192.5623,4652.162.88
Tháng 1/193.2423,2340.663.09
Tháng 12/193.3223,2010.262.93
Tháng 11/183.0423,1780.312.8
Tháng 10/182.8223,1780.252.92
Tháng 9/182.4423,2230.192.53
Tháng 8/181.4923,1780.22.59
Tháng 6/180.4523,1270.222.42
Tháng 5/18-0.1923,0890.222.32
Tháng 4/18-0.2623,0121.222.19
Tháng 3/181.4323,0300.512.36
Tháng 1/182.7623,0890.432.41
Tháng 12/182.6323,0531.422.41
Tháng 11/172.3623,0531.412.22
Tháng 9/172.2922,9961.12.18
Tháng 7/172.6622,9661.052.1
Tháng 6/172.8522,7770.792.05
Tháng 5/172.2922,7610.92.12
Tháng 3/172.4522,6660.772.14
Tháng 1/172.2623,1250.862.11

Biểu đồ