LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21422,7102.75.1
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/212.722,7101.73.35
Tháng 3/212.8522,7701.23
Tháng 2/213.122,7771.43.3
Tháng 1/214.423,3052.454.3
Tháng 12/214.423,3052.454.3
Tháng 11/204.423,3052.454.3
Tháng 10/20423,3084.64.7
Tháng 9/203.9523,3233.14.3
Tháng 8/203.9323,3304.74.65
Tháng 7/203.5523,3254.84.55
Tháng 6/20----
Tháng 5/202.823,2054.43.76
Tháng 4/202.8523,2054.23.95
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/202.723,27933.6
Tháng 11/192.6523,22543.3
Tháng 10/192.123,2073.23.1
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/19----
Tháng 5/19----
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/18----
Tháng 5/18----
Tháng 4/18----
Tháng 3/18----
Tháng 1/18----
Tháng 12/182.8523,0771.22.38
Tháng 11/173.223,0551.32.27
Tháng 9/172.6623,0201.22.2
Tháng 7/17----
Tháng 6/172.922,7750.82.07
Tháng 5/172.2322,7680.82.15
Tháng 3/172.422,7500.92.15
Tháng 1/17----

Biểu đồ