LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/214.222,7504.845.25
Tháng 9/21322,7503.25.08
Tháng 8/212.522,7301.24.63
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21422,7502.64.6
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/212.822,8001.83.3
Tháng 1/214.223,2002.74.32
Tháng 12/214.223,2002.74.32
Tháng 11/204.223,2002.74.32
Tháng 10/204.0523,3104.74.75
Tháng 9/204.0523,3303.34.49
Tháng 8/203.923,3204.64.73
Tháng 7/203.9223,3304.84.64
Tháng 6/203.8623,1704.864.48
Tháng 5/202.6923,2204.063.68
Tháng 4/203.0423,2013.963.9
Tháng 3/203.0123,3004.193.95
Tháng 1/202.4123,2893.413.8
Tháng 12/202.6323,2402.953.45
Tháng 11/192.4323,2203.563.22
Tháng 10/192.1723,2062.673.06
Tháng 9/192.3523,2032.532.65
Tháng 8/193.6223,1654.22.29
Tháng 6/195.4923,2152.73.03
Tháng 5/190.223,0280.492.35
Tháng 3/193.1723,4102.873.01
Tháng 2/192.7123,4322.212.9
Tháng 1/192.7723,2480.682.99
Tháng 12/193.0623,1970.282.91
Tháng 11/183.3823,1610.322.81
Tháng 10/18----
Tháng 9/182.9423,1930.222.51
Tháng 8/182.3323,1750.252.58
Tháng 6/181.4723,1270.22.36
Tháng 5/180.5523,0780.222.33
Tháng 4/180.1823,0261.22.21
Tháng 3/180.223,0280.492.35
Tháng 1/182.123,0800.42.42
Tháng 12/181.7523,0580.792.4
Tháng 11/171.722,9951.252.23
Tháng 9/172.3122,9881.042.19
Tháng 7/172.4822,9251.112.07
Tháng 6/172.822,7650.852.06
Tháng 5/172.5522,7600.852.13
Tháng 3/172.522,6620.792.15
Tháng 1/172.4522,9000.812.09

Biểu đồ