LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.2722,7164.235.25
Tháng 11/214.4722,7164.534.47
Tháng 10/213.7822,7414.585.31
Tháng 9/212.6422,7343.035.09
Tháng 8/212.6922,7300.894.55
Tháng 7/213.1422,7290.894.63
Tháng 6/212.7222,7180.834.52
Tháng 5/212.7122,7191.264.57
Tháng 4/212.922,7111.613.51
Tháng 3/212.9722,7761.263.03
Tháng 2/213.5422,7771.583.31
Tháng 1/213.8423,3092.694.34
Tháng 12/213.8423,3092.694.34
Tháng 11/203.8423,3092.694.34
Tháng 10/204.0223,3264.594.66
Tháng 9/203.9523,3283.564.38
Tháng 8/203.9323,3324.264.59
Tháng 7/203.5923,3094.734.55
Tháng 6/202.6423,1994.764.35
Tháng 5/203.1323,2073.813.78
Tháng 4/203.1423,1973.643.79
Tháng 3/202.7123,2963.963.89
Tháng 1/202.4623,2313.243.74
Tháng 12/202.2423,3703.243.47
Tháng 11/192.2323,2023.613.22
Tháng 10/191.723,2072.563.01
Tháng 9/192.9223,1982.22.62
Tháng 8/194.4923,1824.122.36
Tháng 6/195.4123,2092.583.01
Tháng 5/191.5423,0360.572.35
Tháng 3/193.3423,4873.213.15
Tháng 2/192.2923,4092.232.91
Tháng 1/192.9223,2290.672.98
Tháng 12/193.3723,1900.32.91
Tháng 11/183.2323,1740.282.86
Tháng 10/183.1223,1760.262.89
Tháng 9/182.4623,1890.212.47
Tháng 8/181.5423,1780.22.59
Tháng 6/180.3223,1290.212.39
Tháng 5/18-0.6523,0820.232.31
Tháng 4/18-0.3823,0291.582.2
Tháng 3/181.5423,0360.572.35
Tháng 1/182.9823,0710.412.41
Tháng 12/182.8223,0650.632.39
Tháng 11/172.4822,9751.312.23
Tháng 9/172.2322,9931.152.18
Tháng 7/172.7622,9311.132.13
Tháng 6/172.8822,7670.82.06
Tháng 5/172.3222,7590.812.13
Tháng 3/172.122,6780.752.12
Tháng 1/172.2622,9000.892.09

Biểu đồ