LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/214.2522,7504.665.25
Tháng 9/212.9322,7202.855.05
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/19----
Tháng 5/191.323,0210.532.32
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/180.4823,1310.192.39
Tháng 5/18-0.823,0760.212.33
Tháng 4/180.6523,0221.52.22
Tháng 3/181.323,0210.532.32
Tháng 1/182.323,0690.342.37
Tháng 12/182.4523,0650.932.39
Tháng 11/172.923,0401.72.26
Tháng 9/172.222,9751.42.23
Tháng 7/172.4222,93012.12
Tháng 6/172.722,7600.812.08
Tháng 5/172.3522,7650.832.13
Tháng 3/172.2522,6700.832.13
Tháng 1/171.9822,8200.842.09

Biểu đồ