LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.522,50025.3
Tháng 11/214.7222,7904.54.72
Tháng 10/214.1222,7604.665.25
Tháng 9/213.3922,7352.75.22
Tháng 8/212.9722,73614.78
Tháng 7/212.9822,7290.914.62
Tháng 6/212.8622,7100.914.5
Tháng 5/212.5222,7142.344.58
Tháng 4/212.822,7101.553.34
Tháng 3/213.2122,7631.152.94
Tháng 2/212.8522,7641.783.62
Tháng 1/213.9123,3072.984.14
Tháng 12/213.9123,3072.984.14
Tháng 11/203.9123,3072.984.14
Tháng 10/203.8623,2994.484.88
Tháng 9/203.3523,3403.454.52
Tháng 8/203.6523,3424.554.52
Tháng 7/203.6523,3004.874.55
Tháng 6/202.6223,0004.514.35
Tháng 5/202.2923,2054.053.35
Tháng 4/203.1623,2023.853.85
Tháng 3/203.1223,2903.853.85
Tháng 1/202.1823,3203.553.68
Tháng 12/202.6423,2503.153.88
Tháng 11/19----
Tháng 10/191.9623,2012.783.05
Tháng 9/192.4223,2022.282.98
Tháng 8/193.6923,2004.053.65
Tháng 6/196.6723,2902.83.1
Tháng 5/190.8123,0200.422.29
Tháng 3/193.9823,6503.053.35
Tháng 2/192.6523,4552.152.95
Tháng 1/192.5823,2650.652.85
Tháng 12/194.2323,2000.283.05
Tháng 11/183.2523,1780.322.92
Tháng 10/183.0223,1750.292.89
Tháng 9/182.9223,1820.222.85
Tháng 8/182.5623,1850.222.68
Tháng 6/181.5623,1750.212.58
Tháng 5/180.8623,1250.222.32
Tháng 4/180.7923,0101.422.26
Tháng 3/180.8123,0200.422.29
Tháng 1/181.3323,0650.392.46
Tháng 12/182.6223,0730.862.43
Tháng 11/17----
Tháng 9/172.6323,0151.161.28
Tháng 7/172.1822,9681.182.15
Tháng 6/172.8922,8380.852.08
Tháng 5/172.2822,8150.842.05
Tháng 3/17----
Tháng 1/172.1622,6690.762.09

Biểu đồ