LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.2822,5883.365.09
Tháng 11/214.4822,7244.584.48
Tháng 10/213.9322,7674.435.27
Tháng 9/213.0122,7352.555.08
Tháng 8/21----
Tháng 7/212.8822,7290.924.67
Tháng 6/212.6822,7230.984.57
Tháng 5/212.7222,7231.954.61
Tháng 4/212.9322,7252.623.42
Tháng 3/212.9522,7571.453.04
Tháng 2/213.4122,7851.493.41
Tháng 1/213.8723,2952.954.31
Tháng 12/213.8723,2952.954.31
Tháng 11/203.8723,2952.954.31
Tháng 10/204.123,3184.514.72
Tháng 9/203.8123,3223.164.41
Tháng 8/204.1123,3254.654.7
Tháng 7/203.2823,3244.814.55
Tháng 6/202.5523,1974.864.42
Tháng 5/202.7723,2053.953.69
Tháng 4/203.2423,2003.863.82
Tháng 3/202.7423,2833.953.92
Tháng 1/202.4523,2533.393.78
Tháng 12/202.2923,2453.123.47
Tháng 11/192.1823,2003.653.1
Tháng 10/191.9523,2042.552.97
Tháng 9/19323,2032.162.55
Tháng 8/194.6323,1744.172.17
Tháng 6/195.0623,2222.983.09
Tháng 5/191.5423,0320.512.35
Tháng 3/193.723,5773.053.22
Tháng 2/192.3823,4632.072.93
Tháng 1/192.9623,2450.743.04
Tháng 12/193.4223,1930.272.97
Tháng 11/183.2423,1770.292.84
Tháng 10/18323,1750.262.93
Tháng 9/182.4123,1940.222.49
Tháng 8/181.5423,1770.22.54
Tháng 6/180.3723,1260.222.4
Tháng 5/18-0.5223,0750.222.38
Tháng 4/18-0.1923,0211.462.21
Tháng 3/181.5423,0320.512.35
Tháng 1/182.8523,0930.382.41
Tháng 12/182.8623,0730.842.38
Tháng 11/172.3822,9761.092.22
Tháng 9/172.2622,9970.892.19
Tháng 7/172.4322,9361.052.09
Tháng 6/172.7122,7580.782.06
Tháng 5/172.322,7620.82.13
Tháng 3/172.1622,6830.782.14
Tháng 1/171.9623,0070.862.1

Biểu đồ