LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/223.8522,2004.55.25
Tháng 11/214.622,7704.94.6
Tháng 10/214.722,7304.95.25
Tháng 9/213.322,6902.85.1
Tháng 8/212.7522,7290.754.55
Tháng 7/212.322,73914.68
Tháng 6/213.7322,7121.024.58
Tháng 5/213.7922,7551.554.61
Tháng 4/212.8322,7092.353.45
Tháng 3/213.4522,7611.153.03
Tháng 2/211.7922,7631.753.56
Tháng 1/213.5123,4003.14.4
Tháng 12/213.5123,4003.14.4
Tháng 11/203.5123,4003.14.4
Tháng 10/204.5123,3104.54.75
Tháng 9/204.2723,3453.54.47
Tháng 8/204.1223,3484.684.65
Tháng 7/203.9823,33554.67
Tháng 6/203.3823,2054.754.43
Tháng 5/202.5523,2004.153.72
Tháng 4/203.0523,2054.253.87
Tháng 3/202.9523,2753.633.89
Tháng 1/202.6323,2453.573.72
Tháng 12/202.6823,2973.23.57
Tháng 11/192.7823,2053.93.27
Tháng 10/192.5623,2042.633.05
Tháng 9/192.6823,2002.542.63
Tháng 8/193.323,1724.12.35
Tháng 6/194.823,2183.283.01
Tháng 5/19123,0350.42.17
Tháng 3/194.6623,4303.53.36
Tháng 2/192.6923,4212.32.8
Tháng 1/192.2923,2700.793
Tháng 12/193.2123,1980.342.93
Tháng 11/183.223,1750.242.87
Tháng 10/183.223,1750.222.9
Tháng 9/18----
Tháng 8/182.5323,1840.152.55
Tháng 6/182.1523,1300.172.37
Tháng 5/180.2223,0960.22.25
Tháng 4/180.1823,0101.52.23
Tháng 3/18123,0350.42.17
Tháng 1/181.3223,1060.42.4
Tháng 12/183.0523,0660.82.37
Tháng 11/172.7723,0501.32.2
Tháng 9/17----
Tháng 7/172.3523,9301.352.15
Tháng 6/172.6922,7600.82
Tháng 5/171.9722,8200.82.11
Tháng 3/171.8122,6800.82.14
Tháng 1/172.2522,7000.752.15

Biểu đồ