LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 09/223.8522,2004.55.25
Kỳ 08/224.622,7704.94.6
Kỳ 07/224.722,7304.95.25
Kỳ 06/223.322,6902.85.1
Kỳ 05/222.7522,7290.754.55
Kỳ 04/222.322,73914.68
Kỳ 03/223.7322,7121.024.58
Kỳ 02/223.7922,7551.554.61
Kỳ 01/222.8322,7092.353.45
Kỳ 12/213.4522,7611.153.03
Kỳ 11/211.7922,7631.753.56
Kỳ 10/213.5123,4003.14.4
Kỳ 09/213.5123,4003.14.4
Kỳ 08/213.5123,4003.14.4
Kỳ 07/214.5123,3104.54.75
Kỳ 06/214.2723,3453.54.47
Kỳ 05/214.1223,3484.684.65
Kỳ 04/213.9823,33554.67
Kỳ 03/213.3823,2054.754.43
Kỳ 02/212.5523,2004.153.72
Kỳ 01/213.0523,2054.253.87
Kỳ 12/202.9523,2753.633.89
Kỳ 11/202.6323,2453.573.72
Kỳ 10/202.6823,2973.23.57
Kỳ 09/202.7823,2053.93.27
Kỳ 08/202.5623,2042.633.05
Kỳ 07/202.6823,2002.542.63
Kỳ 06/203.323,1724.12.35
Kỳ 05/204.823,2183.283.01
Kỳ 04/20123,0350.42.17
Kỳ 03/204.6623,4303.53.36
Kỳ 01/202.6923,4212.32.8
Kỳ 12/192.2923,2700.793
Kỳ 11/193.2123,1980.342.93
Kỳ 10/193.223,1750.242.87
Kỳ 09/193.223,1750.222.9
Kỳ 08/19----
Kỳ 06/192.5323,1840.152.55
Kỳ 05/192.1523,1300.172.37
Kỳ 03/190.2223,0960.22.25
Kỳ 02/190.1823,0101.52.23
Kỳ 01/19123,0350.42.17
Kỳ 12/181.3223,1060.42.4
Kỳ 11/183.0523,0660.82.37
Kỳ 10/182.7723,0501.32.2
Kỳ 09/18----
Kỳ 08/182.3523,9301.352.15
Kỳ 06/182.6922,7600.82
Kỳ 05/181.9722,8200.82.11
Kỳ 04/181.8122,6800.82.14
Kỳ 03/182.2522,7000.752.15
Kỳ 01/182.0922,7901.852.1
Kỳ 12/171.8622,7201.52.11
Kỳ 11/171.9822,8502.22.08
Kỳ 09/172.7522,8502.42.42
Kỳ 07/173.5822,9982.13.02
Kỳ 06/172.6123,2401.13.08
Kỳ 05/173.7823,3781.93.3
Kỳ 03/172.8623,3884.63.49
Kỳ 01/17----

Biểu đồ