Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.29%
CPI (YOY)
23,510.61
Avg Intb USD/VND
6.18%
Avg Intb rate (1W)
4.7%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/23

3.34%
CPI (YOY)
23,460.44
Avg Intb USD/VND
6.41%
Avg Intb rate (1W)
4.62%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

DongABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

PVcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.53 23,510 6.45 4.67
ACB 4.61 23,520 6.19 4.71
Agribank 4.83 23,483 6 4.8
BIDV 4.89 23,484 6.21 4.69
CB 4.87 23,412 5.94 4.58
DongABank 4.11 23,700 6.78 4.95
Eximbank 4.86 23,470 6.07 4.85
HDBank 4.95 23,500 6.6 4.69
KienLongBank 4.41 23,479 6.12 4.76
MB 0.23 23,748 5.15 4.92
MSB 4.81 23,473 5.98 4.7
NamABank 0.87 23,500 5.8 4.5
NCB 4.82 23,497 6.59 4.74
OCB 5.17 23,480 6.34 4.6
PGBank 4.65 23,650 6.48 4.92
PVcomBank 4.85 23,505 5.96 4.63
Sacombank 2.32 23,533 6.15 4.69
SeABank 4.56 23,470 6.52 4.57
TechcomBank 4.99 23,463 6.19 4.76
TPBank 4.98 23,475 6.05 4.57
VCBS 5.25 23,529 6.28 4.65
VIB 4.93 23,460 6.43 4.6
VietBank 4.52 23,520 6.2 4.75
Vietcombank 4.91 23,471 6.26 4.78
VietinBank 2.23 23,525 6.5 4.5
VNDirect 4.6 23,520 6.1 4.7
VPBank 4.72 23,456 5.68 4.73
BQ dự báo Kỳ 01/23 4.29 23,510.61 6.18 4.7
Thực tế Tháng 01/23 3.34 23,460.44 6.41 4.62
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.19 49.56 0.04 0.05
ACB 1.27 59.56 0.22 0.09
Agribank 1.49 22.56 0.41 0.18
BIDV 1.55 23.56 0.2 0.07
CB 1.53 48.44 0.47 0.04
DongABank 0.77 239.56 0.37 0.33
Eximbank 1.52 9.56 0.34 0.23
HDBank 1.61 39.56 0.19 0.07
KienLongBank 1.07 18.56 0.29 0.14
MB 3.11 287.56 1.26 0.3
MSB 1.47 12.56 0.43 0.08
NamABank 2.47 39.56 0.61 0.12
NCB 1.48 36.56 0.18 0.12
OCB 1.83 19.56 0.07 0.02
PGBank 1.31 189.56 0.07 0.3
PVcomBank 1.51 44.56 0.45 0.01
Sacombank 1.02 72.56 0.26 0.07
SeABank 1.22 9.56 0.11 0.05
TechcomBank 1.65 2.56 0.22 0.14
TPBank 1.64 14.56 0.36 0.05
VCBS 1.91 68.56 0.13 0.03
VIB 1.59 0.44 0.02 0.02
VietBank 1.18 59.56 0.21 0.13
Vietcombank 1.57 10.56 0.15 0.16
VietinBank 1.11 64.56 0.09 0.12
VNDirect 1.26 59.56 0.31 0.08
VPBank 1.38 4.44 0.73 0.11
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 19 2 6
ACB 9 20 13 15
Agribank 15 12 21 24
BIDV 19 13 11 9
CB 18 18 25 5
DongABank 1 27 20 28
Eximbank 17 5 18 25
HDBank 22 15 10 9
KienLongBank 3 10 16 21
MB 28 28 28 26
MSB 13 8 23 13
NamABank 27 15 26 18
NCB 14 14 9 17
OCB 25 11 3 2
PGBank 10 26 4 26
PVcomBank 16 17 24 1
Sacombank 2 25 15 9
SeABank 7 5 6 7
TechcomBank 24 2 13 21
TPBank 23 9 19 7
VCBS 26 24 7 4
VIB 21 1 1 2
VietBank 5 20 12 20
Vietcombank 20 7 8 23
VietinBank 4 23 5 18
VNDirect 8 20 17 13
VPBank 11 4 27 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo