Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2%
CPI (YOY)
22,843
Avg Intb USD/VND
2.29%
Avg Intb rate (1W)
2.31%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.44 22,820 2.55 2.22
ACB 2 22,823 2.09 2.32
Agribank 2.1 22,868 2.5 2.28
BIDV 2.27 22,835 2.11 2.3
BSC 1.94 22,870 2.15 2.33
CB 1.55 22,850 2.54 2.22
DongABank 2.02 22,825 2.21 2.27
Eximbank 2.05 22,815 2.3 2.2
HDBank 1.99 22,857 2.3 2.26
KienLongBank 1.82 22,887 1.87 2.32
LienVietPostBank 1.53 22,848 2.57 3.3
MB 1.61 22,895 2.48 2.2
MSB 2.37 22,860 2.22 2.31
NamABank 1.98 22,850 2.2 2.08
NCB 1.63 22,800 2.28 2.28
OCB 2.42 22,802 2.35 2.39
PVcomBank 1.98 22,750 2.49 2.19
Sacombank 2.32 22,810 2.25 2.28
SCB 2.4 22,838 2.26 2.28
SeABank 2 22,845 2.15 2.24
TechcomBank 2.16 22,870 2.3 2.3
TPBank 1.52 22,868 2.31 2.3
VCBS 2.57 23,123 2.59 2.27
VIB 2.05 22,750 2.2 2.26
VietBank 2.4 22,745 2.5 2.29
Vietcombank 2.22 22,855 2.35 2.46
VietinBank 1.38 22,845 1.79 2.21
VPBank 1.25 22,800 2.28 2.27
BQ dự báo Kỳ 03/22 2 22,843 2.29 2.31
Thực tế Tháng 02/22 0.01 22,764.81 0.77 2.18
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
LienVietPostBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)

Biểu đồ

Kết quả Dự báo