LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.523,7800.972.12
Kỳ 01/222.7522,7000.982.05
Kỳ 12/212.9522,8002.652.6

Biểu đồ