LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 01/23----
Kỳ 10/222.4723,5205.673.75
Kỳ 07/222.6523,0372.323.16
Kỳ 04/222.9522,8002.652.6
Kỳ 01/222.7522,7000.982.05
Kỳ 12/213.523,7800.972.12

Biểu đồ