LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.2822,59045.1
Tháng 11/214.4722,7004.44.47
Tháng 10/213.8222,7414.665.29
Tháng 9/212.7322,7062.55.11
Tháng 8/212.8222,7320.724.62
Tháng 7/213.0322,7290.864.66
Tháng 6/212.7422,7200.964.57
Tháng 5/212.7922,7582.764.67
Tháng 4/212.8422,7111.943.37
Tháng 3/212.822,7711.252.95
Tháng 2/213.5822,7691.793.42
Tháng 1/213.8623,35534.46
Tháng 12/213.8623,35534.46
Tháng 11/203.8623,35534.46
Tháng 10/203.9923,3194.564.73
Tháng 9/203.9823,3543.394.4
Tháng 8/203.5623,3264.714.66
Tháng 7/203.123,3154.74.53
Tháng 6/202.5623,2024.784.38
Tháng 5/202.8823,2034.043.73
Tháng 4/202.9423,2013.613.81
Tháng 3/202.7623,26843.9
Tháng 1/202.3723,2383.313.77
Tháng 12/202.1923,2602.883.51
Tháng 11/192.1423,2003.83.18
Tháng 10/191.9523,2032.443
Tháng 9/192.8523,2052.552.65
Tháng 8/194.1323,1734.12.05
Tháng 6/195.0423,23032.96
Tháng 5/191.2923,0320.52.36
Tháng 3/192.9323,5172.973.23
Tháng 2/192.4123,4562.12.85
Tháng 1/193.0823,2520.563.1
Tháng 12/193.2223,1990.312.95
Tháng 11/183.1623,1760.262.87
Tháng 10/182.8823,1750.282.91
Tháng 9/182.2923,2200.212.5
Tháng 8/181.5723,1770.192.56
Tháng 6/180.1623,1300.22.38
Tháng 5/18-0.0623,0760.32.37
Tháng 4/180.3723,0151.692.22
Tháng 3/181.2923,0320.52.36
Tháng 1/182.8423,0830.382.41
Tháng 12/182.823,0601.22.37
Tháng 11/172.3922,9701.52.24
Tháng 9/172.3822,9961.042.17
Tháng 7/172.8422,9561.142.16
Tháng 6/172.5922,7690.772.07
Tháng 5/172.1822,7820.82.15
Tháng 3/172.3522,68512.13
Tháng 1/171.8322,9220.862.11

Biểu đồ