LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/212.922,7471.83.05
Tháng 2/212.922,7751.53.3
Tháng 1/214.823,2902.74.45
Tháng 12/214.823,2902.74.45
Tháng 11/204.823,2902.74.45
Tháng 10/204.623,3004.54.63
Tháng 9/203.623,3303.34.39
Tháng 8/203.9523,3004.654.65
Tháng 7/203.723,2804.94.58
Tháng 6/203.523,2004.84.45
Tháng 5/202.623,2103.83.76
Tháng 4/202.623,2024.053.92
Tháng 3/203.123,3014.13.96
Tháng 1/202.123,2353.363.81
Tháng 12/202.2523,3253.273.64
Tháng 11/193.123,2753.633.33
Tháng 10/192.5323,2352.613.07
Tháng 9/192.4223,2502.362.85
Tháng 8/193.2323,2004.52.37
Tháng 6/196.0723,2303.173
Tháng 5/192.8323,0300.452.38
Tháng 3/194.3223,5803.183.6
Tháng 2/193.1323,4002.222.85
Tháng 1/192.8523,1751.012.92
Tháng 12/193.2523,1950.262.95
Tháng 11/183.1723,1750.362.87
Tháng 10/183.2623,1750.272.86
Tháng 9/182.5923,1740.162.5
Tháng 8/181.6623,1780.212.55
Tháng 6/180.1123,1280.182.38
Tháng 5/18-0.4523,0830.262.36
Tháng 4/18-0.1723,0302.52.25
Tháng 3/182.8323,0300.452.38
Tháng 1/183.1523,0500.72.42
Tháng 12/182.1323,06612.36
Tháng 11/173.2423,0471.82.18
Tháng 9/172.5923,0050.62.14
Tháng 7/172.2823,0111.12.05
Tháng 6/172.4922,7860.912.06
Tháng 5/172.8622,7600.922.1
Tháng 3/172.1422,7550.62.15
Tháng 1/172.4923,7250.842.1

Biểu đồ