Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.44%
CPI (YOY)
23,017
Avg Intb USD/VND
1.37%
Avg Intb rate (1W)
2.23%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/21

2.41%
CPI (YOY)
22,998.14
Avg Intb USD/VND
1.34%
Avg Intb rate (1W)
2.21%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Sacombank, Vietcombank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: PVcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.5 22,940 1.43 2.19
ACB 2.36 23,053 1.41 2.22
Agribank 3.2 23,055 1.3 2.27
BIDV 2.38 22,976 1.09 2.22
CB 2.59 23,060 1.3 2.29
DongABank 1.88 22,980 1.45 2.3
Eximbank 2 22,955 1 2.2
HDBank 2.11 22,990 1.28 2.19
LienVietPostBank 3.24 23,047 1.8 2.18
MSB 2.48 22,975 1.31 2.23
NamABank 2.77 23,050 1.3 2.2
NCB 3.25 22,986 1.65 2.27
OCB 2.64 23,048 1.3 2.19
PVcomBank 0.35 23,005 0.92 2.21
Sacombank 2.8 23,033 1.35 2.22
SCB 2.39 22,970 1.5 2.24
SeABank 1.7 22,995 1.25 2.23
TechcomBank 2.61 23,025 1.52 2.22
TPBank 2.38 23,055 1.37 2.17
VCBS 2.11 23,047 1.8 2.25
VIB 2.9 23,040 1.7 2.26
VietBank 3 23,050 1.55 2.33
Vietcombank 2.52 23,045 1.35 2.27
VietinBank 2.45 23,045 1.33 2.3
VPBank 2.41 23,000 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 06/21 2.44 23,017 1.37 2.23
Thực tế Tháng 06/21 2.41 22,998.14 1.34 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.09 58.14 0.09 0.02
ACB 0.05 54.86 0.07 0.01
Agribank 0.79 56.86 0.04 0.06
BIDV 0.03 22.14 0.25 0.01
CB 0.18 61.86 0.04 0.08
DongABank 0.53 18.14 0.11 0.09
Eximbank 0.41 43.14 0.34 0.01
HDBank 0.3 8.14 0.06 0.02
LienVietPostBank 0.83 48.86 0.46 0.03
MSB 0.07 23.14 0.03 0.02
NamABank 0.36 51.86 0.04 0.01
NCB 0.84 12.14 0.31 0.06
OCB 0.23 49.86 0.04 0.02
PVcomBank 2.06 6.86 0.42 0
Sacombank 0.39 34.86 0.01 0.01
SCB 0.02 28.14 0.16 0.03
SeABank 0.71 3.14 0.09 0.02
TechcomBank 0.2 26.86 0.18 0.01
TPBank 0.03 56.86 0.03 0.04
VCBS 0.3 48.86 0.46 0.04
VIB 0.49 41.86 0.36 0.05
VietBank 0.59 51.86 0.21 0.12
Vietcombank 0.11 46.86 0.01 0.06
VietinBank 0.04 46.86 0.01 0.09
VPBank 0 1.86 0.29 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 24 12 8
ACB 6 21 11 2
Agribank 22 22 6 18
BIDV 3 7 18 2
CB 10 25 6 22
DongABank 19 6 14 23
Eximbank 17 13 21 2
HDBank 13 4 10 8
LienVietPostBank 23 16 24 13
MSB 7 8 4 8
NamABank 15 19 6 2
NCB 24 5 20 18
OCB 12 18 6 8
PVcomBank 25 3 23 1
Sacombank 16 11 1 2
SCB 2 10 15 13
SeABank 21 2 12 8
TechcomBank 11 9 16 2
TPBank 3 22 4 15
VCBS 13 16 24 15
VIB 18 12 22 17
VietBank 20 19 17 25
Vietcombank 9 14 1 18
VietinBank 5 14 1 23
VPBank 1 1 19 18

Biểu đồ

Kết quả Dự báo