Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/24


Tổng hợp dự báo

3.46%
CPI (YOY)
24,242.22
Avg Intb USD/VND
0.55%
Avg Intb rate (1W)
2.24%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/24

3.37%
CPI (YOY)
24,475.95
Avg Intb USD/VND
0.43%
Avg Intb rate (1W)
2.25%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Agribank, NamABank, VietinBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.23 24,350 0.31 2.18
ACB 3.43 24,333 0.43 2.22
Agribank 3.62 24,365 0.3 2.25
BacABank 3.96 24,321 0.38 2.18
BIDV 3.43 24,335 0.41 2.19
BSC 3.68 24,250 0.85 2.16
CB 3.61 24,331 0.21 2.24
DongABank 3.33 24,222 1.11 2.42
Eximbank 3.64 24,365 0.38 2.23
HDBank 3.24 24,313 0.42 2.16
Kafi 3.68 23,350 0.62 2.3
KienLongBank 3.5 24,268 0.47 2.24
LPBank 3.75 24,303 0.52 2.42
MB 3.51 24,260 0.64 2.45
MSB 3.38 24,299 0.42 2.26
NamABank 3.61 24,355 0.55 2.25
NCB 3.02 24,354 0.6 2.11
OCB 3.52 24,292 0.56 2.27
PVcomBank 3.65 24,139 0.68 2.33
Sacombank 3.35 24,255 0.51 2.15
SCB 3.62 24,277 0.47 2.27
SeABank 3.44 24,355 0.35 2.15
TechcomBank 3.39 24,270 1.3 2.28
Timo 3.55 24,310 0.6 2.2
TPBank 2.5 24,270 0.45 2.18
VCBS 3.34 24,275 0.73 2.31
VIB 3.29 24,280 0.47 2.23
VietBank 3 24,333 0.6 2.27
Vietcombank 3.26 24,405 1.03 2.22
VietinBank 3.6 24,350 0.4 2.25
VNDirect 3.51 23,320 0.38 2.23
VPBank 3.98 24,246 0.51 2.1
BQ dự báo Kỳ 01/24 3.46 24,242.22 0.55 2.24
Thực tế Tháng 01/24 3.37 24,475.95 0.43 2.25
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.14 125.95 0.12 0.07
ACB 0.06 142.95 0 0.03
Agribank 0.25 110.95 0.13 0
BacABank 0.59 154.95 0.05 0.07
BIDV 0.06 140.95 0.02 0.06
BSC 0.31 225.95 0.42 0.09
CB 0.24 144.95 0.22 0.01
DongABank 0.04 253.95 0.68 0.17
Eximbank 0.27 110.95 0.05 0.02
HDBank 0.13 162.95 0.01 0.09
Kafi 0.31 1,125.95 0.19 0.05
KienLongBank 0.13 207.95 0.04 0.01
LPBank 0.38 172.95 0.09 0.17
MB 0.14 215.95 0.21 0.2
MSB 0.01 176.95 0.01 0.01
NamABank 0.24 120.95 0.12 0
NCB 0.35 121.95 0.17 0.14
OCB 0.15 183.95 0.13 0.02
PVcomBank 0.28 336.95 0.25 0.08
Sacombank 0.02 220.95 0.08 0.1
SCB 0.25 198.95 0.04 0.02
SeABank 0.07 120.95 0.08 0.1
TechcomBank 0.02 205.95 0.87 0.03
Timo 0.18 165.95 0.17 0.05
TPBank 0.87 205.95 0.02 0.07
VCBS 0.03 200.95 0.3 0.06
VIB 0.08 195.95 0.04 0.02
VietBank 0.37 142.95 0.17 0.02
Vietcombank 0.11 70.95 0.6 0.03
VietinBank 0.23 125.95 0.03 0
VNDirect 0.14 1,155.95 0.05 0.02
VPBank 0.61 229.95 0.08 0.15
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 13 7 17 20
ACB 6 10 1 13
Agribank 21 2 19 1
BacABank 30 13 10 20
BIDV 6 9 4 18
BSC 25 27 29 24
CB 19 12 26 4
DongABank 5 29 31 30
Eximbank 23 2 10 7
HDBank 11 14 2 24
Kafi 25 31 24 16
KienLongBank 11 24 7 4
LPBank 29 16 16 30
MB 13 25 25 32
MSB 1 17 2 4
NamABank 19 4 17 1
NCB 27 6 21 28
OCB 16 18 19 7
PVcomBank 24 30 27 23
Sacombank 2 26 13 26
SCB 21 20 7 7
SeABank 8 4 13 26
TechcomBank 2 22 32 13
Timo 17 15 21 16
TPBank 32 22 4 20
VCBS 4 21 28 18
VIB 9 19 7 7
VietBank 28 10 21 7
Vietcombank 10 1 30 13
VietinBank 18 7 6 1
VNDirect 13 32 10 7
VPBank 31 28 13 29

Biểu đồ

Kết quả Dự báo