Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/24


Tổng hợp dự báo

3.46%
CPI (YOY)
24,242.22
Avg Intb USD/VND
0.55%
Avg Intb rate (1W)
2.24%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/24

3.97%
CPI (YOY)
24,475.95
Avg Intb USD/VND
0.43%
Avg Intb rate (1W)
2.25%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BacABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Agribank, NamABank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.23 24,350 0.31 2.18
ACB 3.43 24,333 0.43 2.22
Agribank 3.62 24,365 0.3 2.25
BacABank 3.96 24,321 0.38 2.18
BIDV 3.43 24,335 0.41 2.19
BSC 3.68 24,250 0.85 2.16
CB 3.61 24,331 0.21 2.24
DongABank 3.33 24,222 1.11 2.42
Eximbank 3.64 24,365 0.38 2.23
HDBank 3.24 24,313 0.42 2.16
Kafi 3.68 23,350 0.62 2.3
KienLongBank 3.5 24,268 0.47 2.24
LPBank 3.75 24,303 0.52 2.42
MB 3.51 24,260 0.64 2.45
MSB 3.38 24,299 0.42 2.26
NamABank 3.61 24,355 0.55 2.25
NCB 3.02 24,354 0.6 2.11
OCB 3.52 24,292 0.56 2.27
PVcomBank 3.65 24,139 0.68 2.33
Sacombank 3.35 24,255 0.51 2.15
SeABank 3.44 24,355 0.35 2.15
TechcomBank 3.39 24,270 1.3 2.28
Timo 3.55 24,310 0.6 2.2
TPBank 2.5 24,270 0.45 2.18
VCBS 3.34 24,275 0.73 2.31
VIB 3.29 24,280 0.47 2.23
VietBank 3 24,333 0.6 2.27
Vietcombank 3.26 24,405 1.03 2.22
VietinBank 3.6 24,350 0.4 2.25
VNDirect 3.51 23,320 0.38 2.23
VPBank 3.98 24,246 0.51 2.1
BQ dự báo Kỳ 01/24 3.46 24,242.22 0.55 2.24
Thực tế Tháng 01/24 3.97 24,475.95 0.43 2.25
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.74 125.95 0.12 0.07
ACB 0.54 142.95 0 0.03
Agribank 0.35 110.95 0.13 0
BacABank 0.01 154.95 0.05 0.07
BIDV 0.54 140.95 0.02 0.06
BSC 0.29 225.95 0.42 0.09
CB 0.36 144.95 0.22 0.01
DongABank 0.64 253.95 0.68 0.17
Eximbank 0.33 110.95 0.05 0.02
HDBank 0.73 162.95 0.01 0.09
Kafi 0.29 1,125.95 0.19 0.05
KienLongBank 0.47 207.95 0.04 0.01
LPBank 0.22 172.95 0.09 0.17
MB 0.46 215.95 0.21 0.2
MSB 0.59 176.95 0.01 0.01
NamABank 0.36 120.95 0.12 0
NCB 0.95 121.95 0.17 0.14
OCB 0.45 183.95 0.13 0.02
PVcomBank 0.32 336.95 0.25 0.08
Sacombank 0.62 220.95 0.08 0.1
SeABank 0.53 120.95 0.08 0.1
TechcomBank 0.58 205.95 0.87 0.03
Timo 0.42 165.95 0.17 0.05
TPBank 1.47 205.95 0.02 0.07
VCBS 0.63 200.95 0.3 0.06
VIB 0.68 195.95 0.04 0.02
VietBank 0.97 142.95 0.17 0.02
Vietcombank 0.71 70.95 0.6 0.03
VietinBank 0.37 125.95 0.03 0
VNDirect 0.46 1,155.95 0.05 0.02
VPBank 0.01 229.95 0.08 0.15
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 29 7 18 20
ACB 19 10 1 13
Agribank 8 2 20 1
BacABank 1 13 10 20
BIDV 19 9 5 18
BSC 4 27 29 24
CB 10 12 26 4
DongABank 25 29 31 30
Eximbank 7 2 10 7
HDBank 28 14 2 24
Kafi 4 31 24 17
KienLongBank 17 24 7 4
LPBank 3 16 16 30
MB 15 25 25 32
MSB 22 17 2 6
NamABank 10 4 17 1
NCB 30 6 21 28
OCB 14 18 19 10
PVcomBank 6 30 27 23
Sacombank 23 26 13 26
SeABank 18 4 15 26
TechcomBank 21 22 32 15
Timo 13 15 21 16
TPBank 32 22 4 20
VCBS 24 21 28 19
VIB 26 19 7 7
VietBank 31 10 21 10
Vietcombank 27 1 30 13
VietinBank 12 7 6 1
VNDirect 15 32 10 7
VPBank 2 28 13 29

Biểu đồ

Kết quả Dự báo