Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.39%
CPI (YOY)
25,372.49
Avg Intb USD/VND
4.2%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/24

4.44%
CPI (YOY)
25,445.5
Avg Intb USD/VND
4.55%
Avg Intb rate (1W)
2.8%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BacABank, LPBank, MB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

TPBank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.97 25,400 4.48 2.82
ACB 4.74 25,430 4.52 2.81
Agribank 4.25 25,396 4.5 2.73
BacABank 4.45 25,435 3.28 2.88
BaovietBank 4.55 25,365 4.28 2.78
BIDV 4.54 25,405 4.39 2.79
BSC 4.63 25,022 4.72 2.99
BVSC 4.49 25,320 4.3 2.85
CB 4.72 25,418 3.93 2.74
DongABank 4.12 25,234 3.88 2.88
Eximbank 4.17 25,364 4.69 2.83
FPT 4.35 25,430 2.2 2.75
HDBank 4.79 25,453 4.9 2.89
Kafi 4.5 25,420 4.6 2.73
KienLongBank 4.78 25,334 4.44 2.68
LPBank 4.45 25,350 4.28 2.55
MB 4.45 25,328 4.54 2.9
MSB 4.37 25,387 4.49 2.77
NamABank 4.39 25,350 4.35 2.84
NCB 3.92 25,438 4.29 2.74
OCB 4.35 25,420 4.1 2.82
PGBank 4.22 25,450 3.9 2.75
PVcomBank 4.35 25,300 4.25 2.82
Sacombank 4.13 25,403 4.28 2.74
SeABank 4.62 25,442 4.32 2.73
TechcomBank 4.48 25,415 4.45 2.76
TPBank 4.56 25,388 4.34 2.8
VCBS 4.18 25,367 4.34 2.83
VIB 4.1 25,450 4.37 2.71
VietBank 4 25,388 4.1 2.83
Vietcombank 4.53 25,253 3.96 2.71
VietinBank 4 25,340 3.6 2.8
VNDirect 4.46 25,369 4.33 2.78
VPBank 4.52 25,368 3.45 2.76
BQ dự báo Kỳ 05/24 4.39 25,372.49 4.2 2.79
Thực tế Tháng 05/24 4.44 25,445.5 4.55 2.8
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.47 45.5 0.07 0.02
ACB 0.3 15.5 0.03 0.01
Agribank 0.19 49.5 0.05 0.07
BacABank 0.01 10.5 1.27 0.08
BaovietBank 0.11 80.5 0.27 0.02
BIDV 0.1 40.5 0.16 0.01
BSC 0.19 423.5 0.17 0.19
BVSC 0.05 125.5 0.25 0.05
CB 0.28 27.5 0.62 0.06
DongABank 0.32 211.5 0.67 0.08
Eximbank 0.27 81.5 0.14 0.03
FPT 0.09 15.5 2.35 0.05
HDBank 0.35 7.5 0.35 0.09
Kafi 0.06 25.5 0.05 0.07
KienLongBank 0.34 111.5 0.11 0.12
LPBank 0.01 95.5 0.27 0.25
MB 0.01 117.5 0.01 0.1
MSB 0.07 58.5 0.06 0.03
NamABank 0.05 95.5 0.2 0.04
NCB 0.52 7.5 0.26 0.06
OCB 0.09 25.5 0.45 0.02
PGBank 0.22 4.5 0.65 0.05
PVcomBank 0.09 145.5 0.3 0.02
Sacombank 0.31 42.5 0.27 0.06
SeABank 0.18 3.5 0.23 0.07
TechcomBank 0.04 30.5 0.1 0.04
TPBank 0.12 57.5 0.21 0
VCBS 0.26 78.5 0.21 0.03
VIB 0.34 4.5 0.18 0.09
VietBank 0.44 57.5 0.45 0.03
Vietcombank 0.09 192.5 0.59 0.09
VietinBank 0.44 105.5 0.95 0
VNDirect 0.02 76.5 0.22 0.02
VPBank 0.08 77.5 1.1 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 34 16 6 6
ACB 26 7 2 3
Agribank 21 17 3 24
BacABank 1 6 34 27
BaovietBank 17 24 20 9
BIDV 16 13 10 4
BSC 20 35 11 34
BVSC 7 31 18 18
CB 25 11 29 21
DongABank 28 34 31 27
Eximbank 24 25 9 11
FPT 13 7 35 19
HDBank 31 4 25 29
Kafi 9 9 4 24
KienLongBank 29 29 8 33
LPBank 1 26 20 35
MB 1 30 1 32
MSB 10 20 5 14
NamABank 8 26 13 15
NCB 35 4 19 21
OCB 13 9 26 6
PGBank 22 2 30 19
PVcomBank 13 32 23 6
Sacombank 27 15 20 21
SeABank 19 1 17 24
TechcomBank 6 12 7 16
TPBank 18 18 14 1
VCBS 23 23 14 11
VIB 30 2 12 30
VietBank 32 18 26 11
Vietcombank 12 33 28 30
VietinBank 32 28 32 1
VNDirect 4 21 16 9
VPBank 11 22 33 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo