Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 1/22->1/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.88%
CPI (YOY)
22,798
Avg Intb USD/VND
1.33%
Avg Intb rate (1W)
2.16%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.15 22,500 1.42 2.21
ACB 3.5 22,522 1.09 2.3
Agribank 2.93 22,850 1.5 0
BIDV 3.4 22,654 1.02 2.21
BSC 3.3 23,000 1.5 2.15
CB 2.98 23,101 1.92 2.15
DongABank 2.2 23,025 1.34 2.22
Eximbank 3 22,800 1.1 2.2
HDBank 2.32 22,600 1.65 2.15
KienLongBank 3.5 22,800 2.2 2.35
LienVietPostBank 2.75 22,700 0.98 2.05
MB 3.58 22,789 1.02 2.26
MSB 3.57 22,730 1.3 2.23
NamABank 2.29 22,986 0.92 2.79
NCB 2.51 22,800 1.85 2.26
OCB 2.56 22,722 1.05 2.32
PVcomBank 3.48 22,660 1.2 2.26
Sacombank 2.5 22,650 1.32 2.39
SCB 1.69 23,024 1.24 2.28
SeABank 2.52 22,650 1.06 2.28
TechcomBank 2.7 22,818 1.28 2.2
TPBank 3 22,655 1.55 2.15
VCBS 2.65 22,985 0.92 2.15
VIB 2.5 23,000 1.05 2.25
VietBank 2.2 23,000 1.5 2.15
Vietcombank 2.12 22,953 1.23 2.13
VietinBank 3.75 22,700 1.4 2.13
VNDirect 3.4 22,868 1.22 2.3
VPBank 3.5 22,600 1.8 2.25
BQ dự báo Tháng 1/22->1/23 2.88 22,798 1.33 2.16
Thực tế Tháng 1/21->1/22 1.88 22,934.84 0.92 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
LienVietPostBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)

Biểu đồ

Kết quả Dự báo