Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.99%
CPI (YOY)
22,752.69
Avg Intb USD/VND
1.9%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22

0%
CPI (YOY)
22,695.84
Avg Intb USD/VND
1.79%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ABBank, ACB, BIDV, CB, Eximbank, MSB, Vietcombank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.96 22,670 1.7 2.09
ACB 2.1 22,720 2.08 2.09
Agribank 2.55 22,765 1.5 2.08
BIDV 2.17 22,698 2.04 2.09
BSC 1.5 22,850 2.1 2.15
CB 2.03 22,950 2.04 2.09
DongABank 2.2 22,850 1.25 2.06
Eximbank 0.6 22,750 2.3 2.09
HDBank 1.88 22,738 1.89 2.07
KienLongBank 2.3 22,720 1.8 2.08
MB 0.65 22,898 1.05 2.08
MSB 2.18 22,703 1.88 2.09
NamABank 2.09 22,790 1.85 2.1
NCB 2.3 22,690 2.68 2.11
OCB 2.35 22,695 1.69 2.07
PVcomBank 2.15 22,720 2.15 2.08
Sacombank 0.39 22,699 2.16 2.11
SCB 2.05 22,701 2.18 2.1
SeABank 2.3 22,700 1.9 2.1
TechcomBank 1.98 22,698 1.97 2.08
TPBank 2.41 22,730 2.12 2.08
VCBS 2.41 22,973 1.97 2.12
VIB 2.05 22,700 1.79 2.1
VietBank 2.2 22,771 1.8 2.06
Vietcombank 1.68 22,705 1.85 2.09
VietinBank 2.31 22,705 1.93 2.1
VNDirect 2.8 22,759 1.5 2.1
VPBank 2.1 22,700 1.8 2.08
BQ dự báo Kỳ 01/22 1.99 22,752.69 1.9 2.09
Thực tế Tháng 01/22 0 22,695.84 1.79 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.96 25.84 0.09 0
ACB 2.1 24.16 0.29 0
Agribank 2.55 69.16 0.29 0.01
BIDV 2.17 2.16 0.25 0
BSC 1.5 154.16 0.31 0.06
CB 2.03 254.16 0.25 0
DongABank 2.2 154.16 0.54 0.03
Eximbank 0.6 54.16 0.51 0
HDBank 1.88 42.16 0.1 0.02
KienLongBank 2.3 24.16 0.01 0.01
MB 0.65 202.16 0.74 0.01
MSB 2.18 7.16 0.09 0
NamABank 2.09 94.16 0.06 0.01
NCB 2.3 5.84 0.89 0.02
OCB 2.35 0.84 0.1 0.02
PVcomBank 2.15 24.16 0.36 0.01
Sacombank 0.39 3.16 0.37 0.02
SCB 2.05 5.16 0.39 0.01
SeABank 2.3 4.16 0.11 0.01
TechcomBank 1.98 2.16 0.18 0.01
TPBank 2.41 34.16 0.33 0.01
VCBS 2.41 277.16 0.18 0.03
VIB 2.05 4.16 0 0.01
VietBank 2.2 75.16 0.01 0.03
Vietcombank 1.68 9.16 0.06 0
VietinBank 2.31 9.16 0.14 0.01
VNDirect 2.8 63.16 0.29 0.01
VPBank 2.1 4.16 0.01 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 7 16 7 1
ACB 13 13 17 1
Agribank 27 21 17 8
BIDV 16 2 15 1
BSC 4 24 20 28
CB 9 27 15 1
DongABank 18 24 26 25
Eximbank 2 19 25 1
HDBank 6 18 9 21
KienLongBank 20 13 2 8
MB 3 26 27 8
MSB 17 10 7 1
NamABank 12 23 5 8
NCB 20 9 28 21
OCB 24 1 9 21
PVcomBank 15 13 22 8
Sacombank 1 4 23 21
SCB 10 8 24 8
SeABank 20 5 11 8
TechcomBank 8 2 13 8
TPBank 25 17 21 8
VCBS 25 28 13 25
VIB 10 5 1 8
VietBank 18 22 2 25
Vietcombank 5 11 5 1
VietinBank 23 11 12 8
VNDirect 28 20 17 8
VPBank 13 5 2 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo