Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.99%
CPI (YOY)
22,752.69
Avg Intb USD/VND
1.9%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22

1.94%
CPI (YOY)
22,695.84
Avg Intb USD/VND
1.79%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ABBank, ACB, BIDV, CB, Eximbank, MSB, Vietcombank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.96 22,670 1.7 2.09
ACB 2.1 22,720 2.08 2.09
Agribank 2.55 22,765 1.5 2.08
BIDV 2.17 22,698 2.04 2.09
BSC 1.5 22,850 2.1 2.15
CB 2.03 22,950 2.04 2.09
DongABank 2.2 22,850 1.25 2.06
Eximbank 0.6 22,750 2.3 2.09
HDBank 1.88 22,738 1.89 2.07
KienLongBank 2.3 22,720 1.8 2.08
LienVietPostBank 2.15 22,780 2.17 2
MB 0.65 22,898 1.05 2.08
MSB 2.18 22,703 1.88 2.09
NamABank 2.09 22,790 1.85 2.1
NCB 2.3 22,690 2.68 2.11
OCB 2.35 22,695 1.69 2.07
PVcomBank 2.15 22,720 2.15 2.08
Sacombank 0.39 22,699 2.16 2.11
SCB 2.05 22,701 2.18 2.1
SeABank 2.3 22,700 1.9 2.1
TechcomBank 1.98 22,698 1.97 2.08
TPBank 2.41 22,730 2.12 2.08
VCBS 2.41 22,973 1.97 2.12
VIB 2.05 22,700 1.79 2.1
VietBank 2.2 22,771 1.8 2.06
Vietcombank 1.68 22,705 1.85 2.09
VietinBank 2.31 22,705 1.93 2.1
VNDirect 2.8 22,759 1.5 2.1
VPBank 2.1 22,700 1.8 2.08
BQ dự báo Kỳ 01/22 1.99 22,752.69 1.9 2.09
Thực tế Tháng 01/22 1.94 22,695.84 1.79 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.02 25.84 0.09 0
ACB 0.16 24.16 0.29 0
Agribank 0.61 69.16 0.29 0.01
BIDV 0.23 2.16 0.25 0
BSC 0.44 154.16 0.31 0.06
CB 0.09 254.16 0.25 0
DongABank 0.26 154.16 0.54 0.03
Eximbank 1.34 54.16 0.51 0
HDBank 0.06 42.16 0.1 0.02
KienLongBank 0.36 24.16 0.01 0.01
LienVietPostBank 0.21 84.16 0.38 0.09
MB 1.29 202.16 0.74 0.01
MSB 0.24 7.16 0.09 0
NamABank 0.15 94.16 0.06 0.01
NCB 0.36 5.84 0.89 0.02
OCB 0.41 0.84 0.1 0.02
PVcomBank 0.21 24.16 0.36 0.01
Sacombank 1.55 3.16 0.37 0.02
SCB 0.11 5.16 0.39 0.01
SeABank 0.36 4.16 0.11 0.01
TechcomBank 0.04 2.16 0.18 0.01
TPBank 0.47 34.16 0.33 0.01
VCBS 0.47 277.16 0.18 0.03
VIB 0.11 4.16 0 0.01
VietBank 0.26 75.16 0.01 0.03
Vietcombank 0.26 9.16 0.06 0
VietinBank 0.37 9.16 0.14 0.01
VNDirect 0.86 63.16 0.29 0.01
VPBank 0.16 4.16 0.01 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 16 7 1
ACB 8 13 17 1
Agribank 25 21 17 8
BIDV 12 2 15 1
BSC 22 25 20 28
CB 4 28 15 1
DongABank 14 25 27 25
Eximbank 28 19 26 1
HDBank 3 18 9 21
KienLongBank 17 13 2 8
LienVietPostBank 10 23 24 29
MB 27 27 28 8
MSB 13 10 7 1
NamABank 7 24 5 8
NCB 17 9 29 21
OCB 21 1 9 21
PVcomBank 10 13 22 8
Sacombank 29 4 23 21
SCB 5 8 25 8
SeABank 17 5 11 8
TechcomBank 2 2 13 8
TPBank 23 17 21 8
VCBS 23 29 13 25
VIB 5 5 1 8
VietBank 14 22 2 25
Vietcombank 14 11 5 1
VietinBank 20 11 12 8
VNDirect 26 20 17 8
VPBank 8 5 2 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo