Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.54%
CPI (YOY)
24,235.3
Avg Intb USD/VND
0.52%
Avg Intb rate (1W)
2.34%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/23

3.59%
CPI (YOY)
24,282.81
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.27%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: PVcomBank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: BacABank, LPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: HDBank, NamABank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.57 24,350 0.35 2.23
ACB 3.63 24,205 0.53 2.34
Agribank 3.63 24,265 0.3 2.3
BacABank 3.5 24,242 0.86 2.25
BIDV 3.82 24,260 0.39 2.31
BSC 3.51 24,199 0.96 2.6
CB 3.65 24,272 0.72 2.35
DongABank 3.13 24,332 0.66 2.52
Eximbank 2.39 24,130 0.63 2.3
HDBank 3.75 24,180 0.47 2.26
KienLongBank 3.65 24,165 0.55 2.34
LPBank 3.77 24,200 0.78 2.4
MB 3.38 24,250 0.42 2.45
MSB 3.64 24,081 0.46 2.35
NamABank 3.68 24,286 0.65 2.28
NCB 3.8 24,269 0.52 2.42
OCB 3.4 24,300 0.61 2.35
PVcomBank 3.58 24,138 0.58 2.3
Sacombank 3.56 24,282 0.41 2.42
SCB 3.53 24,289 0.42 2.3
SeABank 3.51 24,242 0.42 2.12
TechcomBank 3.72 24,243 0.48 2.34
TPBank 3.37 24,181 0.4 2.29
VCBS 3.68 24,262 0.73 2.34
VIB 3.63 24,222 0.6 2.34
VietBank 3.5 24,333 0.38 2.25
Vietcombank 3.65 24,186 0.39 2.41
VietinBank 3.6 24,200 0.5 2.4
VNDirect 3.55 24,240 0.14 2.34
VPBank 3.35 24,255 0.39 2.4
BQ dự báo Kỳ 12/23 3.54 24,235.3 0.52 2.34
Thực tế Tháng 12/23 3.59 24,282.81 0.82 2.27
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.02 67.19 0.47 0.04
ACB 0.04 77.81 0.29 0.07
Agribank 0.04 17.81 0.52 0.03
BacABank 0.09 40.81 0.04 0.02
BIDV 0.23 22.81 0.43 0.04
BSC 0.08 83.81 0.14 0.33
CB 0.06 10.81 0.1 0.08
DongABank 0.46 49.19 0.16 0.25
Eximbank 1.2 152.81 0.19 0.03
HDBank 0.16 102.81 0.35 0.01
KienLongBank 0.06 117.81 0.27 0.07
LPBank 0.18 82.81 0.04 0.13
MB 0.21 32.81 0.4 0.18
MSB 0.05 201.81 0.36 0.08
NamABank 0.09 3.19 0.17 0.01
NCB 0.21 13.81 0.3 0.15
OCB 0.19 17.19 0.21 0.08
PVcomBank 0.01 144.81 0.24 0.03
Sacombank 0.03 0.81 0.41 0.15
SCB 0.06 6.19 0.4 0.03
SeABank 0.08 40.81 0.4 0.15
TechcomBank 0.13 39.81 0.34 0.07
TPBank 0.22 101.81 0.42 0.02
VCBS 0.09 20.81 0.09 0.07
VIB 0.04 60.81 0.22 0.07
VietBank 0.09 50.19 0.44 0.02
Vietcombank 0.06 96.81 0.43 0.14
VietinBank 0.01 82.81 0.32 0.13
VNDirect 0.04 42.81 0.68 0.07
VPBank 0.24 27.81 0.43 0.13
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 19 28 10
ACB 5 20 13 12
Agribank 5 7 29 6
BacABank 16 13 1 3
BIDV 27 9 24 10
BSC 14 23 5 30
CB 10 4 4 18
DongABank 29 16 6 29
Eximbank 30 29 8 6
HDBank 21 26 17 1
KienLongBank 10 27 12 12
LPBank 22 21 1 21
MB 24 11 19 28
MSB 9 30 18 18
NamABank 16 2 7 1
NCB 24 5 14 25
OCB 23 6 9 18
PVcomBank 1 28 11 6
Sacombank 4 1 22 25
SCB 10 3 19 6
SeABank 14 13 19 25
TechcomBank 20 12 16 12
TPBank 26 25 23 3
VCBS 16 8 3 12
VIB 5 18 10 12
VietBank 16 17 27 3
Vietcombank 10 24 24 24
VietinBank 1 21 15 21
VNDirect 5 15 30 12
VPBank 28 10 24 21

Biểu đồ

Kết quả Dự báo