Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.54%
CPI (YOY)
24,235.3
Avg Intb USD/VND
0.52%
Avg Intb rate (1W)
2.34%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/23

3.37%
CPI (YOY)
24,282.81
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.27%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

TPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

BacABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

HDBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.57 24,350 0.35 2.23
ACB 3.63 24,205 0.53 2.34
Agribank 3.63 24,265 0.3 2.3
BacABank 3.5 24,242 0.86 2.25
BIDV 3.82 24,260 0.39 2.31
BSC 3.51 24,199 0.96 2.6
CB 3.65 24,272 0.72 2.35
DongABank 3.13 24,332 0.66 2.52
Eximbank 2.39 24,130 0.63 2.3
HDBank 3.75 24,180 0.47 2.26
KienLongBank 3.65 24,165 0.55 2.34
LPBank 3.77 24,200 0.78 2.4
MB 3.38 24,250 0.42 2.45
MSB 3.64 24,081 0.46 2.35
NamABank 3.68 24,286 0.65 2.28
NCB 3.8 24,269 0.52 2.42
OCB 3.4 24,300 0.61 2.35
PVcomBank 3.58 24,138 0.58 2.3
Sacombank 3.56 24,282 0.41 2.42
SeABank 3.51 24,242 0.42 2.12
TechcomBank 3.72 24,243 0.48 2.34
TPBank 3.37 24,181 0.4 2.29
VCBS 3.68 24,262 0.73 2.34
VIB 3.63 24,222 0.6 2.34
VietBank 3.5 24,333 0.38 2.25
Vietcombank 3.65 24,186 0.39 2.41
VietinBank 3.6 24,200 0.5 2.4
VNDirect 3.55 24,240 0.14 2.34
VPBank 3.35 24,255 0.39 2.4
BQ dự báo Kỳ 12/23 3.54 24,235.3 0.52 2.34
Thực tế Tháng 12/23 3.37 24,282.81 0.82 2.27
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.2 67.19 0.47 0.04
ACB 0.26 77.81 0.29 0.07
Agribank 0.26 17.81 0.52 0.03
BacABank 0.13 40.81 0.04 0.02
BIDV 0.45 22.81 0.43 0.04
BSC 0.14 83.81 0.14 0.33
CB 0.28 10.81 0.1 0.08
DongABank 0.24 49.19 0.16 0.25
Eximbank 0.98 152.81 0.19 0.03
HDBank 0.38 102.81 0.35 0.01
KienLongBank 0.28 117.81 0.27 0.07
LPBank 0.4 82.81 0.04 0.13
MB 0.01 32.81 0.4 0.18
MSB 0.27 201.81 0.36 0.08
NamABank 0.31 3.19 0.17 0.01
NCB 0.43 13.81 0.3 0.15
OCB 0.03 17.19 0.21 0.08
PVcomBank 0.21 144.81 0.24 0.03
Sacombank 0.19 0.81 0.41 0.15
SeABank 0.14 40.81 0.4 0.15
TechcomBank 0.35 39.81 0.34 0.07
TPBank 0 101.81 0.42 0.02
VCBS 0.31 20.81 0.09 0.07
VIB 0.26 60.81 0.22 0.07
VietBank 0.13 50.19 0.44 0.02
Vietcombank 0.28 96.81 0.43 0.14
VietinBank 0.23 82.81 0.32 0.13
VNDirect 0.18 42.81 0.68 0.07
VPBank 0.02 27.81 0.43 0.13
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 19 28 10
ACB 16 20 13 12
Agribank 16 7 29 6
BacABank 5 13 1 3
BIDV 29 9 24 11
BSC 7 23 5 30
CB 20 4 4 18
DongABank 15 16 6 29
Eximbank 30 29 8 6
HDBank 26 26 17 1
KienLongBank 20 27 12 12
LPBank 27 21 2 21
MB 2 11 19 28
MSB 19 30 18 18
NamABank 23 2 7 2
NCB 28 5 14 26
OCB 4 6 9 18
PVcomBank 13 28 11 6
Sacombank 11 1 22 26
SeABank 7 13 19 25
TechcomBank 25 12 16 12
TPBank 1 25 23 5
VCBS 23 8 3 12
VIB 16 18 10 12
VietBank 5 17 27 3
Vietcombank 20 24 24 24
VietinBank 14 21 15 21
VNDirect 10 15 30 12
VPBank 3 10 24 21

Biểu đồ

Kết quả Dự báo