Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.51%
CPI (YOY)
24,383.13
Avg Intb USD/VND
1.29%
Avg Intb rate (1W)
2.73%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/23

3.45%
CPI (YOY)
24,321.14
Avg Intb USD/VND
0.71%
Avg Intb rate (1W)
2.56%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BIDV, VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

PVcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

CB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.33 24,380 1.43 2.67
ACB 3.23 24,422 1.54 2.67
Agribank 3.25 24,365 1.3 2.9
BacABank 3.7 24,450 1.67 2.65
BIDV 3.45 24,410 1.19 2.66
CB 3.72 24,424 0.85 2.74
DongABank 4.05 24,424 1.35 2.88
Eximbank 3.61 24,350 1.53 2.75
HDBank 3.5 24,430 1.41 2.68
KienLongBank 3.46 24,430 1.39 2.72
LPBank 3.73 24,450 1.42 2.95
MB 3.5 24,350 1.26 2.56
MSB 3.25 24,351 1.47 2.76
NamABank 3.78 24,216 1.28 2.77
NCB 3.33 24,392 1.56 2.73
OCB 3.25 24,390 1.25 2.73
PGBank 3.76 24,226 0.38 2.61
PVcomBank 3.65 24,338 1.45 2.88
Sacombank 3.58 24,393 1.33 2.59
SeABank 3.37 24,368 1.17 2.63
TechcomBank 3.63 24,353 0.9 2.65
TPBank 3.29 24,378 1.37 2.65
VCBS 3.33 24,530 0.97 2.86
VIB 3.31 24,400 1.2 2.65
VietBank 3.7 24,395 1.25 2.65
Vietcombank 3.62 24,360 1.39 2.93
VietinBank 3.6 24,380 1.8 2.6
VNDirect 3.49 24,350 1.28 2.74
VPBank 3.45 24,400 0.99 2.86
BQ dự báo Kỳ 11/23 3.51 24,383.13 1.29 2.73
Thực tế Tháng 11/23 3.45 24,321.14 0.71 2.56
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.12 58.86 0.72 0.11
ACB 0.22 100.86 0.83 0.11
Agribank 0.2 43.86 0.59 0.34
BacABank 0.25 128.86 0.96 0.09
BIDV 0 88.86 0.48 0.1
CB 0.27 102.86 0.14 0.18
DongABank 0.6 102.86 0.64 0.32
Eximbank 0.16 28.86 0.82 0.19
HDBank 0.05 108.86 0.7 0.12
KienLongBank 0.01 108.86 0.68 0.16
LPBank 0.28 128.86 0.71 0.39
MB 0.05 28.86 0.55 0
MSB 0.2 29.86 0.76 0.2
NamABank 0.33 105.14 0.57 0.21
NCB 0.12 70.86 0.85 0.17
OCB 0.2 68.86 0.54 0.17
PGBank 0.31 95.14 0.33 0.05
PVcomBank 0.2 16.86 0.74 0.32
Sacombank 0.13 71.86 0.62 0.03
SeABank 0.08 46.86 0.46 0.07
TechcomBank 0.18 31.86 0.19 0.09
TPBank 0.16 56.86 0.66 0.09
VCBS 0.12 208.86 0.26 0.3
VIB 0.14 78.86 0.49 0.09
VietBank 0.25 73.86 0.54 0.09
Vietcombank 0.17 38.86 0.68 0.37
VietinBank 0.15 58.86 1.09 0.04
VNDirect 0.04 28.86 0.57 0.18
VPBank 0 78.86 0.28 0.3
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 9 11 23 12
ACB 23 22 27 12
Agribank 20 8 15 28
BacABank 24 28 29 6
BIDV 1 20 7 11
CB 26 23 1 18
DongABank 30 23 17 26
Eximbank 15 2 26 20
HDBank 6 26 21 14
KienLongBank 3 26 19 15
LPBank 27 28 22 30
MB 6 2 12 1
MSB 20 5 25 22
NamABank 29 25 13 23
NCB 9 15 28 16
OCB 20 14 10 16
PGBank 28 21 5 4
PVcomBank 19 1 24 26
Sacombank 12 16 16 2
SeABank 8 9 6 5
TechcomBank 18 6 2 6
TPBank 16 10 18 6
VCBS 9 30 3 24
VIB 13 18 9 6
VietBank 24 17 10 6
Vietcombank 17 7 19 29
VietinBank 14 11 30 3
VNDirect 5 2 13 18
VPBank 1 18 4 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo