Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.76%
CPI (YOY)
22,960.46
Avg Intb USD/VND
2.05%
Avg Intb rate (1W)
3.07%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/22

2.86%
CPI (YOY)
23,099.75
Avg Intb USD/VND
1.84%
Avg Intb rate (1W)
3.14%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: OCB, Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 22,950 2.2 3.12
ACB 2.72 22,955 2.07 3.05
Agribank 2.83 22,966 2.2 3.2
BIDV 2.79 22,952 2.04 3.02
BSC 2.7 23,050 1.8 3.2
CB 2.5 22,955 2.23 2.97
DongABank 2.88 22,925 1.88 3.22
HDBank 2.75 22,954 1.88 3.03
KienLongBank 2.53 22,938 2.28 3
LienVietPostBank 2.59 22,950 2.33 3.03
MB 2.05 22,998 1.91 2.95
MSB 2.72 22,964 1.99 3.03
NamABank 3.58 22,998 2.1 3.02
NCB 2.67 22,958 1.88 3.08
OCB 2.86 22,953 1.95 3.12
PVcomBank 2.75 22,888 2.01 2.98
Sacombank 2.86 22,959 1.87 3.05
SCB 2.69 22,966 2.06 3.06
SeABank 2.6 22,965 2.1 3.07
TechcomBank 2.88 22,970 1.96 3.01
TPBank 2.59 22,950 2.12 3.08
VCBS 2.91 23,012 2.23 3.05
VIB 2.81 22,820 2.12 3.1
VietBank 2.7 22,905 2.05 3.1
Vietcombank 2.83 23,054 2.21 3.13
VietinBank 2.76 22,968 1.95 2.96
VNDirect 3.1 22,970 2 3.1
VPBank 2.98 23,000 2.06 3.14
BQ dự báo Kỳ 05/22 2.76 22,960.46 2.05 3.07
Thực tế Tháng 05/22 2.86 23,099.75 1.84 3.14
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.12 149.75 0.36 0.02
ACB 0.14 144.75 0.23 0.09
Agribank 0.03 133.75 0.36 0.06
BIDV 0.07 147.75 0.2 0.12
BSC 0.16 49.75 0.04 0.06
CB 0.36 144.75 0.39 0.17
DongABank 0.02 174.75 0.04 0.08
HDBank 0.11 145.75 0.04 0.11
KienLongBank 0.33 161.75 0.44 0.14
LienVietPostBank 0.27 149.75 0.49 0.11
MB 0.81 101.75 0.07 0.19
MSB 0.14 135.75 0.15 0.11
NamABank 0.72 101.75 0.26 0.12
NCB 0.19 141.75 0.04 0.06
OCB 0 146.75 0.11 0.02
PVcomBank 0.11 211.75 0.17 0.16
Sacombank 0 140.75 0.03 0.09
SCB 0.17 133.75 0.22 0.08
SeABank 0.26 134.75 0.26 0.07
TechcomBank 0.02 129.75 0.12 0.13
TPBank 0.27 149.75 0.28 0.06
VCBS 0.05 87.75 0.39 0.09
VIB 0.05 279.75 0.28 0.04
VietBank 0.16 194.75 0.21 0.04
Vietcombank 0.03 45.75 0.37 0.01
VietinBank 0.1 131.75 0.11 0.18
VNDirect 0.24 129.75 0.16 0.04
VPBank 0.12 99.75 0.22 0
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 13 21 22 3
ACB 15 16 17 15
Agribank 5 10 22 8
BIDV 9 20 13 21
BSC 17 2 2 8
CB 26 16 25 26
DongABank 3 25 2 13
HDBank 11 18 2 18
KienLongBank 25 24 27 24
LienVietPostBank 23 21 28 18
MB 28 5 6 28
MSB 15 13 10 18
NamABank 27 5 18 21
NCB 20 15 2 8
OCB 1 19 7 3
PVcomBank 11 27 12 25
Sacombank 1 14 1 15
SCB 19 10 15 13
SeABank 22 12 18 12
TechcomBank 3 7 9 23
TPBank 23 21 20 8
VCBS 7 3 25 15
VIB 7 28 20 5
VietBank 17 26 14 5
Vietcombank 5 1 24 2
VietinBank 10 9 7 27
VNDirect 21 7 11 5
VPBank 13 4 15 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo