Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.73%
CPI (YOY)
22,778.48
Avg Intb USD/VND
0.81%
Avg Intb rate (1W)
2.06%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/21

2.06%
CPI (YOY)
22,769.75
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: TechcomBank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.85 22,777 0.79 2.05
Agribank 2.9 22,775 0.8 2.07
BIDV 2.71 22,758 0.78 2.06
BSC 2.96 22,900 0.8 2.09
CB 2.79 22,800 1.1 2.07
DongABank 2.32 22,760 0.72 2.15
Eximbank 2.5 22,768 0.8 2.08
HDBank 2.49 22,760 0.95 2.07
LienVietPostBank 2.49 22,786 0.91 2.06
MB 2.89 22,838 0.85 2.08
MSB 2.88 22,767 0.8 2.06
NamABank 2.69 22,760 0.8 2
NCB 2.85 22,768 0.83 2.07
OCB 2.9 22,757 0.72 2.03
PVcomBank 2.85 22,755 0.86 2.07
Sacombank 2.39 22,765 0.69 2.06
SCB 2.59 22,769 0.77 2.07
SeABank 2.8 22,765 0.85 2.06
TechcomBank 2.7 22,760 0.82 2.08
TPBank 2.81 22,760 0.87 2.07
VCBS 2.54 22,839 0.83 2.04
VIB 2.7 22,760 0.81 2.08
VietBank 2.86 22,802 0.85 2.05
Vietcombank 2.89 22,735 0.68 1.98
VietinBank 2.91 22,790 0.82 2.07
VNDirect 2.8 22,780 0.66 2.08
VPBank 2.73 22,765 0.75 1.99
BQ dự báo Kỳ 09/21 2.73 22,778.48 0.81 2.06
Thực tế Tháng 09/21 2.06 22,769.75 0.82 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.79 7.25 0.03 0.04
Agribank 0.84 5.25 0.02 0.02
BIDV 0.65 11.75 0.04 0.03
BSC 0.9 130.25 0.02 0
CB 0.73 30.25 0.29 0.02
DongABank 0.26 9.75 0.1 0.06
Eximbank 0.44 1.75 0.02 0.01
HDBank 0.43 9.75 0.13 0.02
LienVietPostBank 0.43 16.25 0.09 0.03
MB 0.83 68.25 0.03 0.01
MSB 0.82 2.75 0.02 0.03
NamABank 0.63 9.75 0.02 0.09
NCB 0.79 1.75 0.01 0.02
OCB 0.84 12.75 0.1 0.06
PVcomBank 0.79 14.75 0.04 0.02
Sacombank 0.33 4.75 0.13 0.03
SCB 0.53 0.75 0.05 0.02
SeABank 0.74 4.75 0.03 0.03
TechcomBank 0.64 9.75 0 0.01
TPBank 0.75 9.75 0.05 0.02
VCBS 0.48 69.25 0.01 0.05
VIB 0.64 9.75 0.01 0.01
VietBank 0.8 32.25 0.03 0.04
Vietcombank 0.83 34.75 0.14 0.11
VietinBank 0.85 20.25 0 0.02
VNDirect 0.74 10.25 0.16 0.01
VPBank 0.67 4.75 0.07 0.1
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 17 9 11 20
Agribank 24 8 6 7
BIDV 11 17 15 15
BSC 27 27 6 1
CB 13 22 27 7
DongABank 1 10 21 23
Eximbank 5 2 6 2
HDBank 3 10 23 7
LienVietPostBank 3 20 20 15
MB 22 25 11 2
MSB 21 4 6 15
NamABank 8 10 6 25
NCB 17 2 3 7
OCB 24 18 21 23
PVcomBank 17 19 15 7
Sacombank 2 5 23 15
SCB 7 1 17 7
SeABank 14 5 11 15
TechcomBank 9 10 1 2
TPBank 16 10 17 7
VCBS 6 26 3 22
VIB 9 10 3 2
VietBank 20 23 11 20
Vietcombank 22 24 25 27
VietinBank 26 21 1 7
VNDirect 14 16 26 2
VPBank 12 5 19 26

Biểu đồ

Kết quả Dự báo