Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.55%
CPI (YOY)
22,961.56
Avg Intb USD/VND
1.09%
Avg Intb rate (1W)
2.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/21

0%
CPI (YOY)
22,847.18
Avg Intb USD/VND
0.98%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Eximbank, VIB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ACB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.85 22,955 0.95 2.08
ACB 2.66 22,966 1.05 2.1
BIDV 2.43 22,936 1.05 2.09
DongABank 1.32 22,988 0.91 2.32
Eximbank 2.47 22,970 1 2.05
HDBank 2.24 22,945 1.12 2.08
MB 2.18 22,968 1.18 2.15
MSB 2.76 22,931 1.13 2.13
NamABank 2.35 23,930 1.35 2.15
NCB 2.5 22,968 1.16 2.12
OCB 2.6 22,950 1.1 2.04
PVcomBank 2.75 22,980 1.15 2.14
Sacombank 2.68 22,933 1.07 2.05
SCB 2.84 22,956 1.14 2.16
SeABank 2.48 22,925 1.11 2.07
TechcomBank 2.64 22,960 1.07 2.12
TPBank 2.73 22,940 1.11 2.06
VCBS 2.92 22,095 0.83 2.11
VIB 2.42 22,930 1 2.12
VietBank 2.73 22,959 1 2.04
Vietcombank 3.33 22,948 1.52 2.22
VietinBank 2.82 22,950 1.11 2.15
VNDirect 2.6 23,000 0.95 2.15
VPBank 2.22 22,945 1.15 2.04
BQ dự báo Kỳ 08/21 2.55 22,961.56 1.09 2.11
Thực tế Tháng 08/21 0 22,847.18 0.98 2.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.85 107.82 0.03 0.02
ACB 2.66 118.82 0.07 0
BIDV 2.43 88.82 0.07 0.01
DongABank 1.32 140.82 0.07 0.22
Eximbank 2.47 122.82 0.02 0.05
HDBank 2.24 97.82 0.14 0.02
MB 2.18 120.82 0.2 0.05
MSB 2.76 83.82 0.15 0.03
NamABank 2.35 1,082.82 0.37 0.05
NCB 2.5 120.82 0.18 0.02
OCB 2.6 102.82 0.12 0.06
PVcomBank 2.75 132.82 0.17 0.04
Sacombank 2.68 85.82 0.09 0.05
SCB 2.84 108.82 0.16 0.06
SeABank 2.48 77.82 0.13 0.03
TechcomBank 2.64 112.82 0.09 0.02
TPBank 2.73 92.82 0.13 0.04
VCBS 2.92 752.18 0.15 0.01
VIB 2.42 82.82 0.02 0.02
VietBank 2.73 111.82 0.02 0.06
Vietcombank 3.33 100.82 0.54 0.12
VietinBank 2.82 102.82 0.13 0.05
VNDirect 2.6 152.82 0.03 0.05
VPBank 2.22 97.82 0.17 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22 12 4 4
ACB 14 16 6 1
BIDV 7 5 6 2
DongABank 1 21 6 24
Eximbank 8 19 1 13
HDBank 4 7 15 4
MB 2 17 22 13
MSB 19 3 16 9
NamABank 5 24 23 13
NCB 10 17 21 4
OCB 11 10 11 19
PVcomBank 18 20 19 11
Sacombank 15 4 9 13
SCB 21 13 18 19
SeABank 9 1 12 9
TechcomBank 13 15 9 4
TPBank 16 6 12 11
VCBS 23 23 16 2
VIB 6 2 1 4
VietBank 16 14 1 19
Vietcombank 24 9 24 23
VietinBank 20 10 12 13
VNDirect 11 22 4 13
VPBank 3 7 19 19

Biểu đồ

Kết quả Dự báo