Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.32%
CPI (YOY)
23,504.93
Avg Intb USD/VND
4.18%
Avg Intb rate (1W)
3.06%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/23

2.01%
CPI (YOY)
23,515.14
Avg Intb USD/VND
2.19%
Avg Intb rate (1W)
2.82%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: CB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Vietcombank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.91 23,478 4.16 3.02
ACB 1.97 23,505 4.26 3.11
Agribank 2.7 23,473 4.3 3.1
BacABank 2.2 23,480 4.3 3.01
BIDV 2.03 23,493 3.89 3.1
BSC 2.23 23,483 4.21 3.06
BVSC 3.65 23,568 4.65 3.01
CB 2.43 23,517 4.05 3.18
DongABank 3.33 23,555 3.33 2.97
Eximbank 2.85 23,506 4.15 3.03
HDBank 1.86 23,512 4.38 3.04
LPBank 2.62 23,503 4.56 3.08
MB 2.32 23,404 4.5 2.99
MSB 2.16 23,491 4.06 3.05
NCB 2.05 23,504 4.3 3.09
OCB 1.85 23,520 4.13 3.03
PGBank 2.47 23,493 4.68 3.1
PVcomBank 2.56 23,538 4.1 3.1
Sacombank 2.73 23,493 4.05 2.97
SCB 1.98 23,503 4.11 3.09
SeABank 2.13 23,502 4.22 2.99
TechcomBank 2.06 23,505 4.29 3.07
TPBank 1.83 23,485 3.77 3
VCBS 1.89 23,474 4.35 3.05
VIB 2.03 23,500 4.23 3.05
VietBank 2.66 23,495 4.1 3.05
Vietcombank 2.21 23,495 3.91 2.93
VietinBank 2.47 23,490 4 3.05
VPBank 2.01 23,678 4.09 3.35
BQ dự báo Kỳ 06/23 2.32 23,504.93 4.18 3.06
Thực tế Tháng 06/23 2.01 23,515.14 2.19 2.82
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.1 37.14 1.97 0.2
ACB 0.04 10.14 2.07 0.29
Agribank 0.69 42.14 2.11 0.28
BacABank 0.19 35.14 2.11 0.19
BIDV 0.02 22.14 1.7 0.28
BSC 0.22 32.14 2.02 0.24
BVSC 1.64 52.86 2.46 0.19
CB 0.42 1.86 1.86 0.36
DongABank 1.32 39.86 1.14 0.15
Eximbank 0.84 9.14 1.96 0.21
HDBank 0.15 3.14 2.19 0.22
LPBank 0.61 12.14 2.37 0.26
MB 0.31 111.14 2.31 0.17
MSB 0.15 24.14 1.87 0.23
NCB 0.04 11.14 2.11 0.27
OCB 0.16 4.86 1.94 0.21
PGBank 0.46 22.14 2.49 0.28
PVcomBank 0.55 22.86 1.91 0.28
Sacombank 0.72 22.14 1.86 0.15
SCB 0.03 12.14 1.92 0.27
SeABank 0.12 13.14 2.03 0.17
TechcomBank 0.05 10.14 2.1 0.25
TPBank 0.18 30.14 1.58 0.18
VCBS 0.12 41.14 2.16 0.23
VIB 0.02 15.14 2.04 0.23
VietBank 0.65 20.14 1.91 0.23
Vietcombank 0.2 20.14 1.72 0.11
VietinBank 0.46 25.14 1.81 0.23
VPBank 0 162.86 1.9 0.53
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 23 15 9
ACB 5 5 19 27
Agribank 25 26 21 23
BacABank 15 22 21 7
BIDV 2 14 3 23
BSC 17 21 16 18
BVSC 29 27 28 7
CB 19 1 6 28
DongABank 28 24 1 2
Eximbank 27 4 14 10
HDBank 11 2 25 12
LPBank 23 8 27 20
MB 18 28 26 4
MSB 11 18 8 13
NCB 5 7 21 21
OCB 13 3 13 10
PGBank 20 14 29 23
PVcomBank 22 17 10 23
Sacombank 26 14 6 2
SCB 4 8 12 21
SeABank 9 10 17 4
TechcomBank 7 5 20 19
TPBank 14 20 2 6
VCBS 9 25 24 13
VIB 2 11 18 13
VietBank 24 12 10 13
Vietcombank 16 12 4 1
VietinBank 20 19 5 13
VPBank 1 29 9 29

Biểu đồ

Kết quả Dự báo