Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

0.81%
CPI (YOY)
23,131.41
Avg Intb USD/VND
0.21%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/20

0.19%
CPI (YOY)
23,126.83
Avg Intb USD/VND
0.21%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ACB, Eximbank, SeABank, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: DongABank, MB, MSB, Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: LienVietPostBank, SCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.45 23,127 0.22 2.42
BIDV 0.37 23,126 0.22 2.4
CB 1.39 23,125 0.19 2.39
DongABank 1.31 23,138 0.21 2.4
Eximbank 1.18 23,127 0.2 2.4
HDBank 0.15 23,129 0.22 2.36
LienVietPostBank 0.11 23,128 0.18 2.38
MB 1.56 23,175 0.21 2.58
MSB 0.32 23,129 0.21 2.39
NamABank 2.15 23,130 0.17 2.37
NCB 1.82 23,135 0.23 2.22
OCB 0.55 23,126 0.22 2.35
Sacombank 1.69 23,130 0.21 2.39
SCB 0.16 23,130 0.2 2.38
SeABank 1.47 23,127 0.2 2.36
TechcomBank 0.15 23,127 0.19 2.36
TPBank 0.43 23,131 0.27 2.42
VIB 0.48 23,131 0.19 2.39
VietBank 1.35 23,128 0.2 2.25
Vietcombank 0.26 23,128 0.23 2.42
VietinBank 0.22 23,135 0.2 2.3
VPBank 0.27 23,129 0.18 2.51
BQ dự báo Kỳ 12/20 0.81 23,131.41 0.21 2.38
Thực tế Tháng 12/20 0.19 23,126.83 0.21 2.38
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.26 0.17 0.01 0.04
BIDV 0.18 0.83 0.01 0.02
CB 1.2 1.83 0.02 0.01
DongABank 1.12 11.17 0 0.02
Eximbank 0.99 0.17 0.01 0.02
HDBank 0.04 2.17 0.01 0.02
LienVietPostBank 0.08 1.17 0.03 0
MB 1.37 48.17 0 0.2
MSB 0.13 2.17 0 0.01
NamABank 1.96 3.17 0.04 0.01
NCB 1.63 8.17 0.02 0.16
OCB 0.36 0.83 0.01 0.03
Sacombank 1.5 3.17 0 0.01
SCB 0.03 3.17 0.01 0
SeABank 1.28 0.17 0.01 0.02
TechcomBank 0.04 0.17 0.02 0.02
TPBank 0.24 4.17 0.06 0.04
VIB 0.29 4.17 0.02 0.01
VietBank 1.16 1.17 0.01 0.13
Vietcombank 0.07 1.17 0.02 0.04
VietinBank 0.03 8.17 0.01 0.08
VPBank 0.08 2.17 0.03 0.13
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 11 1 5 15
BIDV 9 5 5 8
CB 17 10 14 3
DongABank 15 21 1 8
Eximbank 14 1 5 8
HDBank 3 11 5 8
LienVietPostBank 6 7 19 1
MB 19 22 1 22
MSB 8 11 1 3
NamABank 22 14 21 3
NCB 21 19 14 21
OCB 13 5 5 14
Sacombank 20 14 1 3
SCB 1 14 5 1
SeABank 18 1 5 8
TechcomBank 3 1 14 8
TPBank 10 17 22 15
VIB 12 17 14 3
VietBank 16 7 5 19
Vietcombank 5 7 14 15
VietinBank 1 19 5 18
VPBank 6 11 19 19

Biểu đồ

Kết quả Dự báo