Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.69%
CPI (YOY)
24,026.73
Avg Intb USD/VND
6.74%
Avg Intb rate (1W)
4.96%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.73 24,000 6.72 4.95
ACB 4.82 24,123 6.77 4.9
Agribank 4.88 24,035 6.5 5.2
BIDV 4.69 23,868 6.46 4.91
BSC 4.65 24,267 5.75 5.12
CB 4.48 23,657 6.03 4.9
DongABank 5.25 24,150 6.78 5.45
Eximbank 4.22 24,000 6.98 5.01
HDBank 4.79 23,952 6.85 4.91
KienLongBank 4.86 24,170 7.6 4.89
MSB 4.87 23,850 6.49 4.89
NamABank 4.89 24,250 7.35 4.91
NCB 4.42 23,975 7.93 4.92
OCB 5.3 24,500 7.03 4.95
PVcomBank 4.35 23,850 6.38 4.9
Sacombank 4.04 24,033 6.45 4.93
SeABank 4.27 23,850 7.03 4.93
TechcomBank 4.88 24,020 6.41 4.92
TPBank 4.47 23,868 6.78 4.86
VCBS 5.17 24,086 7.32 4.89
VIB 4.76 23,900 6.41 4.93
VietBank 4.45 24,225 6.9 4.9
Vietcombank 4.99 23,916 5.89 4.86
VietinBank 4.42 24,000 7 5.1
BQ dự báo Kỳ 12/22 4.69 24,026.73 6.74 4.96
Thực tế Tháng 11/22 0 24,816.68 6.43 4.91
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.73 264.18 0.83 0.07
ACB 4.82 387.18 0.88 0.02
Agribank 4.88 299.18 0.61 0.32
BIDV 4.69 132.18 0.57 0.03
BSC 4.65 531.18 0.14 0.24
CB 4.48 78.82 0.14 0.02
DongABank 5.25 414.18 0.89 0.57
Eximbank 4.22 264.18 1.09 0.13
HDBank 4.79 216.18 0.96 0.03
KienLongBank 4.86 434.18 1.71 0.01
MSB 4.87 114.18 0.6 0.01
NamABank 4.89 514.18 1.46 0.03
NCB 4.42 239.18 2.04 0.04
OCB 5.3 764.18 1.14 0.07
PVcomBank 4.35 114.18 0.49 0.02
Sacombank 4.04 297.18 0.56 0.05
SeABank 4.27 114.18 1.14 0.05
TechcomBank 4.88 284.18 0.52 0.04
TPBank 4.47 132.18 0.89 0.02
VCBS 5.17 350.18 1.43 0.01
VIB 4.76 164.18 0.52 0.05
VietBank 4.45 489.18 1.01 0.02
Vietcombank 4.99 180.18 0 0.02
VietinBank 4.42 264.18 1.11 0.22
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 13 12 12 19
ACB 16 19 13 4
Agribank 19 17 10 24
BIDV 12 5 8 10
BSC 11 24 2 23
CB 9 1 3 4
DongABank 24 20 14 25
Eximbank 2 12 18 21
HDBank 15 10 16 10
KienLongBank 17 21 24 1
MSB 18 2 9 1
NamABank 21 23 23 10
NCB 5 11 25 13
OCB 25 25 20 19
PVcomBank 4 2 4 4
Sacombank 1 16 7 15
SeABank 3 2 20 15
TechcomBank 19 15 5 13
TPBank 8 5 14 8
VCBS 23 18 22 1
VIB 14 7 5 15
VietBank 7 22 17 4
Vietcombank 22 8 1 8
VietinBank 5 12 19 22

Biểu đồ

Kết quả Dự báo