Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.22%
CPI (YOY)
23,026.54
Avg Intb USD/VND
0.47%
Avg Intb rate (1W)
2.37%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/20

4.87%
CPI (YOY)
23,362.09
Avg Intb USD/VND
2.34%
Avg Intb rate (1W)
2.71%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: LienVietPostBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VCBS

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VCBS


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 23,030 0.51 2.36
BIDV 1.54 23,032 0.51 2.35
CB 0.55 23,029 0.41 2.31
DongABank 1.12 23,023 0.61 2.42
Eximbank 0.5 23,045 0.5 2.35
HDBank 1.88 23,023 0.49 2.33
LienVietPostBank 2.83 23,030 0.45 2.38
MB 0.81 23,020 0.42 2.29
MSB 1.54 23,036 0.57 2.35
NamABank 1 23,035 0.4 2.17
NCB 1.2 23,035 0.45 2.38
OCB 1.63 23,020 0.49 2.37
PVcomBank 0.52 23,022 0.48 2.3
SCB 1.29 23,032 0.5 2.36
SeABank 0.2 23,028 0.49 2.35
TechcomBank 1.51 23,023 0.53 2.33
TPBank 1.56 23,025 0.46 2.35
VCBS 1.88 23,088 0.69 2.46
VIB 1.3 23,021 0.53 2.32
VietBank 1.2 23,025 0.45 2.28
Vietcombank 1.11 23,025 0.45 2.34
VietinBank 0.82 23,017 0.28 2.31
VNDirect 0.6 22,950 0.3 3.2
VPBank 1.36 23,023 0.37 2.31
BQ dự báo Kỳ 03/20 1.22 23,026.54 0.47 2.37
Thực tế Tháng 03/20 4.87 23,362.09 2.34 2.71
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.44 332.09 1.83 0.35
BIDV 3.33 330.09 1.83 0.36
CB 4.32 333.09 1.93 0.4
DongABank 3.75 339.09 1.73 0.29
Eximbank 4.37 317.09 1.84 0.36
HDBank 2.99 339.09 1.85 0.38
LienVietPostBank 2.04 332.09 1.89 0.33
MB 4.06 342.09 1.92 0.42
MSB 3.33 326.09 1.77 0.36
NamABank 3.87 327.09 1.94 0.54
NCB 3.67 327.09 1.89 0.33
OCB 3.24 342.09 1.85 0.34
PVcomBank 4.35 340.09 1.86 0.41
SCB 3.58 330.09 1.84 0.35
SeABank 4.67 334.09 1.85 0.36
TechcomBank 3.36 339.09 1.81 0.38
TPBank 3.31 337.09 1.88 0.36
VCBS 2.99 274.09 1.65 0.25
VIB 3.57 341.09 1.81 0.39
VietBank 3.67 337.09 1.89 0.43
Vietcombank 3.76 337.09 1.89 0.37
VietinBank 4.05 345.09 2.06 0.4
VNDirect 4.27 412.09 2.04 0.49
VPBank 3.51 339.09 1.97 0.4
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 9 8 6 6
BIDV 6 6 6 8
CB 21 10 20 17
DongABank 15 15 2 2
Eximbank 23 2 8 8
HDBank 2 15 10 14
LienVietPostBank 1 8 15 3
MB 19 21 19 21
MSB 6 3 3 8
NamABank 17 4 21 24
NCB 13 4 15 3
OCB 4 21 10 5
PVcomBank 22 19 13 20
SCB 12 6 8 6
SeABank 24 11 10 8
TechcomBank 8 15 4 14
TPBank 5 12 14 8
VCBS 2 1 1 1
VIB 11 20 4 16
VietBank 13 12 15 22
Vietcombank 16 12 15 13
VietinBank 18 23 24 17
VNDirect 20 24 23 23
VPBank 10 15 22 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo