Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.22%
CPI (YOY)
23,026.54
Avg Intb USD/VND
0.47%
Avg Intb rate (1W)
2.37%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/20

0%
CPI (YOY)
23,363.09
Avg Intb USD/VND
2.34%
Avg Intb rate (1W)
2.68%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

SeABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VCBS

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 23,030 0.51 2.36
BIDV 1.54 23,032 0.51 2.35
CB 0.55 23,029 0.41 2.31
DongABank 1.12 23,023 0.61 2.42
Eximbank 0.5 23,045 0.5 2.35
HDBank 1.88 23,023 0.49 2.33
MB 0.81 23,020 0.42 2.29
MSB 1.54 23,036 0.57 2.35
NamABank 1 23,035 0.4 2.17
NCB 1.2 23,035 0.45 2.38
OCB 1.63 23,020 0.49 2.37
PVcomBank 0.52 23,022 0.48 2.3
SeABank 0.2 23,028 0.49 2.35
TechcomBank 1.51 23,023 0.53 2.33
TPBank 1.56 23,025 0.46 2.35
VCBS 1.88 23,088 0.69 2.46
VIB 1.3 23,021 0.53 2.32
VietBank 1.2 23,025 0.45 2.28
Vietcombank 1.11 23,025 0.45 2.34
VietinBank 0.82 23,017 0.28 2.31
VNDirect 0.6 22,950 0.3 3.2
VPBank 1.36 23,023 0.37 2.31
BQ dự báo Kỳ 03/20 1.22 23,026.54 0.47 2.37
Thực tế Tháng 03/20 0 23,363.09 2.34 2.68
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 333.09 1.83 0.32
BIDV 1.54 331.09 1.83 0.33
CB 0.55 334.09 1.93 0.37
DongABank 1.12 340.09 1.73 0.26
Eximbank 0.5 318.09 1.84 0.33
HDBank 1.88 340.09 1.85 0.35
MB 0.81 343.09 1.92 0.39
MSB 1.54 327.09 1.77 0.33
NamABank 1 328.09 1.94 0.51
NCB 1.2 328.09 1.89 0.3
OCB 1.63 343.09 1.85 0.31
PVcomBank 0.52 341.09 1.86 0.38
SeABank 0.2 335.09 1.85 0.33
TechcomBank 1.51 340.09 1.81 0.35
TPBank 1.56 338.09 1.88 0.33
VCBS 1.88 275.09 1.65 0.22
VIB 1.3 342.09 1.81 0.36
VietBank 1.2 338.09 1.89 0.4
Vietcombank 1.11 338.09 1.89 0.34
VietinBank 0.82 346.09 2.06 0.37
VNDirect 0.6 413.09 2.04 0.52
VPBank 1.36 340.09 1.97 0.37
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 16 8 6 5
BIDV 18 6 6 7
CB 4 9 19 16
DongABank 10 14 2 2
Eximbank 2 2 8 7
HDBank 22 14 10 13
MB 6 20 18 20
MSB 18 3 3 7
NamABank 8 4 20 22
NCB 11 4 15 3
OCB 21 20 10 4
PVcomBank 3 18 13 19
SeABank 1 10 10 7
TechcomBank 17 14 4 13
TPBank 20 11 14 7
VCBS 22 1 1 1
VIB 14 19 4 15
VietBank 11 11 15 21
Vietcombank 9 11 15 12
VietinBank 7 22 23 16
VNDirect 5 23 22 23
VPBank 15 14 21 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo