Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 11/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.24%
CPI (YOY)
22,693
Avg Intb USD/VND
0.76%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/21

2.1%
CPI (YOY)
22,678.18
Avg Intb USD/VND
0.77%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ACB, CB, Sacombank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB, VPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.18 22,750 0.68 2.15
ACB 2.45 22,666 0.77 2.14
Agribank 2.4 22,750 0.9 2.15
BIDV 2.16 22,683 0.78 2.14
BSC 2.05 22,780 0.65 2.15
CB 2.17 22,666 0.77 2.12
DongABank 2.71 22,702 0.71 2.08
Eximbank 2.85 22,650 0.73 2.12
HDBank 2.62 22,680 0.75 2.14
LienVietPostBank 2.14 22,755 0.6 2.15
MSB 2.1 22,678 0.75 2.12
NamABank 1.81 22,680 0.8 2.14
NCB 2 22,658 0.76 2.1
Sacombank 1.88 22,686 0.77 2.12
SCB 2.35 22,685 1 2.13
SeABank 2.5 22,662 0.79 2.15
TechcomBank 2.16 22,680 0.74 2.14
TPBank 2.07 22,683 0.75 2.12
VCBS 2.37 22,663 0.83 2.13
VIB 2.25 22,670 0.83 2.13
VietBank 2.19 22,745 0.8 2.15
Vietcombank 1.88 22,686 0.72 2.13
VietinBank 1.97 22,675 0.77 2.11
VPBank 2.47 22,699 0.62 2.1
BQ dự báo Tháng 11/21 2.24 22,693 0.76 2.13
Thực tế Tháng 11/21 2.1 22,678.18 0.77 2.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.08 71.82 0.09 0.05
ACB 0.35 12.18 0 0.04
Agribank 0.3 71.82 0.13 0.05
BIDV 0.06 4.82 0.01 0.04
BSC 0.05 101.82 0.12 0.05
CB 0.07 12.18 0 0.02
DongABank 0.61 23.82 0.06 0.02
Eximbank 0.75 28.18 0.04 0.02
HDBank 0.52 1.82 0.02 0.04
LienVietPostBank 0.04 76.82 0.17 0.05
MSB 0 0.18 0.02 0.02
NamABank 0.29 1.82 0.03 0.04
NCB 0.1 20.18 0.01 0
Sacombank 0.22 7.82 0 0.02
SCB 0.25 6.82 0.23 0.03
SeABank 0.4 16.18 0.02 0.05
TechcomBank 0.06 1.82 0.03 0.04
TPBank 0.03 4.82 0.02 0.02
VCBS 0.27 15.18 0.06 0.03
VIB 0.15 8.18 0.06 0.03
VietBank 0.09 66.82 0.03 0.05
Vietcombank 0.22 7.82 0.05 0.03
VietinBank 0.13 3.18 0 0.01
VPBank 0.37 20.82 0.15 0
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 21 19 19
ACB 19 12 1 14
Agribank 18 21 21 19
BIDV 5 6 5 14
BSC 4 24 20 19
CB 7 12 1 4
DongABank 23 18 16 4
Eximbank 24 19 14 4
HDBank 22 2 7 14
LienVietPostBank 3 23 23 19
MSB 1 1 7 4
NamABank 17 2 11 14
NCB 10 16 5 1
Sacombank 13 9 1 4
SCB 15 8 24 10
SeABank 21 15 7 19
TechcomBank 5 2 11 14
TPBank 2 6 7 4
VCBS 16 14 16 10
VIB 12 11 16 10
VietBank 9 20 11 19
Vietcombank 13 9 15 10
VietinBank 11 5 1 3
VPBank 20 17 22 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo