Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.24%
CPI (YOY)
22,693
Avg Intb USD/VND
0.75%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/21

0%
CPI (YOY)
22,677.27
Avg Intb USD/VND
0.77%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ACB, CB, Sacombank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB, VPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.18 22,750 0.68 2.15
ACB 2.45 22,666 0.77 2.14
Agribank 2.4 22,750 0.9 2.15
BIDV 2.16 22,683 0.78 2.14
BSC 2.05 22,780 0.65 2.15
CB 2.17 22,666 0.77 2.12
DongABank 2.71 22,702 0.71 2.08
Eximbank 2.85 22,650 0.73 2.12
HDBank 2.62 22,680 0.75 2.14
MSB 2.1 22,678 0.75 2.12
NamABank 1.81 22,680 0.8 2.14
NCB 2 22,658 0.76 2.1
Sacombank 1.88 22,686 0.77 2.12
SCB 2.35 22,685 0.76 2.13
SeABank 2.5 22,662 0.79 2.15
TechcomBank 2.16 22,680 0.74 2.14
TPBank 2.07 22,683 0.75 2.12
VCBS 2.37 22,663 0.83 2.13
VIB 2.25 22,670 0.83 2.13
VietBank 2.19 22,745 0.8 2.15
Vietcombank 1.88 22,686 0.72 2.13
VietinBank 1.97 22,675 0.77 2.11
VPBank 2.47 22,699 0.62 2.1
BQ dự báo Kỳ 11/21 2.24 22,693 0.75 2.13
Thực tế Tháng 11/21 0 22,677.27 0.77 2.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.18 72.73 0.09 0.05
ACB 2.45 11.27 0 0.04
Agribank 2.4 72.73 0.13 0.05
BIDV 2.16 5.73 0.01 0.04
BSC 2.05 102.73 0.12 0.05
CB 2.17 11.27 0 0.02
DongABank 2.71 24.73 0.06 0.02
Eximbank 2.85 27.27 0.04 0.02
HDBank 2.62 2.73 0.02 0.04
MSB 2.1 0.73 0.02 0.02
NamABank 1.81 2.73 0.03 0.04
NCB 2 19.27 0.01 0
Sacombank 1.88 8.73 0 0.02
SCB 2.35 7.73 0.01 0.03
SeABank 2.5 15.27 0.02 0.05
TechcomBank 2.16 2.73 0.03 0.04
TPBank 2.07 5.73 0.02 0.02
VCBS 2.37 14.27 0.06 0.03
VIB 2.25 7.27 0.06 0.03
VietBank 2.19 67.73 0.03 0.05
Vietcombank 1.88 8.73 0.05 0.03
VietinBank 1.97 2.27 0 0.01
VPBank 2.47 21.73 0.15 0
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 21 20 19
ACB 18 12 1 14
Agribank 17 21 22 19
BIDV 9 6 5 14
BSC 6 23 21 19
CB 11 12 1 4
DongABank 22 18 17 4
Eximbank 23 19 15 4
HDBank 21 3 8 14
MSB 8 1 8 4
NamABank 1 3 12 14
NCB 5 16 5 1
Sacombank 2 10 1 4
SCB 15 9 5 10
SeABank 20 15 8 19
TechcomBank 9 3 12 14
TPBank 7 6 8 4
VCBS 16 14 17 10
VIB 14 8 17 10
VietBank 13 20 12 19
Vietcombank 2 10 16 10
VietinBank 4 2 1 3
VPBank 19 17 23 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo