Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.99%
CPI (YOY)
23,179
Avg Intb USD/VND
0.21%
Avg Intb rate (1W)
2.58%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/20

1.48%
CPI (YOY)
23,169.9
Avg Intb USD/VND
0.2%
Avg Intb rate (1W)
2.55%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: DongABank, OCB, SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ACB, BIDV, CB, Eximbank, MSB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: HDBank, LienVietPostBank, NamABank, OCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.49 23,178 0.2 2.59
BIDV 1.54 23,177 0.2 2.54
CB 1.98 23,176 0.2 2.54
DongABank 2.62 23,175 0.25 2.68
Eximbank 2.52 23,177 0.2 2.6
HDBank 2.32 23,176 0.19 2.55
LienVietPostBank 1.66 23,178 0.21 2.55
MB 2.56 23,185 0.22 2.68
MSB 1.54 23,178 0.2 2.59
NamABank 2.53 23,184 0.15 2.55
NCB 2.74 23,177 0.21 2.53
OCB 1.65 23,175 0.22 2.55
Sacombank 2.39 23,176 0.19 2.57
SCB 1.57 23,177 0.19 2.56
SeABank 2.33 23,175 0.25 2.58
TechcomBank 1.54 23,176 0.19 2.54
TPBank 1.54 23,177 0.24 2.62
VietBank 2.35 23,190 0.2 2.62
Vietcombank 1.69 23,192 0.25 2.56
VietinBank 1.62 23,183 0.21 2.66
VPBank 1.65 23,177 0.22 2.53
BQ dự báo Kỳ 11/20 1.99 23,179 0.21 2.58
Thực tế Tháng 11/20 1.48 23,169.9 0.2 2.55
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.01 8.1 0 0.04
BIDV 0.06 7.1 0 0.01
CB 0.5 6.1 0 0.01
DongABank 1.14 5.1 0.05 0.13
Eximbank 1.04 7.1 0 0.05
HDBank 0.84 6.1 0.01 0
LienVietPostBank 0.18 8.1 0.01 0
MB 1.08 15.1 0.02 0.13
MSB 0.06 8.1 0 0.04
NamABank 1.05 14.1 0.05 0
NCB 1.26 7.1 0.01 0.02
OCB 0.17 5.1 0.02 0
Sacombank 0.91 6.1 0.01 0.02
SCB 0.09 7.1 0.01 0.01
SeABank 0.85 5.1 0.05 0.03
TechcomBank 0.06 6.1 0.01 0.01
TPBank 0.06 7.1 0.04 0.07
VietBank 0.87 20.1 0 0.07
Vietcombank 0.21 22.1 0.05 0.01
VietinBank 0.14 13.1 0.01 0.11
VPBank 0.17 7.1 0.02 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1 14 1 14
BIDV 2 8 1 5
CB 12 4 1 5
DongABank 20 1 18 20
Eximbank 17 8 1 16
HDBank 13 4 7 1
LienVietPostBank 10 14 7 1
MB 19 19 14 20
MSB 2 14 1 14
NamABank 18 18 18 1
NCB 21 8 7 10
OCB 8 1 14 1
Sacombank 16 4 7 10
SCB 6 8 7 5
SeABank 14 1 18 13
TechcomBank 2 4 7 5
TPBank 2 8 17 17
VietBank 15 20 1 17
Vietcombank 11 21 18 5
VietinBank 7 17 7 19
VPBank 8 8 14 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo