Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 6/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.81%
CPI (YOY)
23,247.45
Avg Intb USD/VND
0.76%
Avg Intb rate (1W)
3.02%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 6/20

3.17%
CPI (YOY)
23,221.14
Avg Intb USD/VND
0.39%
Avg Intb rate (1W)
3.02%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Eximbank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BIDV, Eximbank, NamABank, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.24 23,234 0.66 3.09
BIDV 2.96 23,245 0.74 3.04
CB 2.59 23,238 0.76 2.99
DongABank 3.1 23,242 0.8 2.7
Eximbank 2.55 23,255 0.4 3
HDBank 2.75 23,290 0.75 3.07
LienVietPostBank 2.85 23,175 1.01 2.92
MB 2.58 23,265 0.65 2.85
MSB 2.92 23,229 0.67 2.98
NamABank 2.29 23,270 0.79 3
NCB 2.65 23,265 0.53 3.23
OCB 2.8 23,265 0.67 3.07
Sacombank 2.69 23,251 0.45 3.1
SCB 3.08 23,252 0.56 3.1
SeABank 2.77 23,248 0.68 2.99
TechcomBank 3.03 23,233 0.81 3.05
TPBank 2.72 23,240 0.68 2.97
VietBank 2.4 23,260 2 3
Vietcombank 3 23,237 1.1 3.06
VPBank 3.16 23,255 0.5 3.23
BQ dự báo Tháng 6/20 2.81 23,247.45 0.76 3.02
Thực tế Tháng 6/20 3.17 23,221.14 0.39 3.02
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.07 12.86 0.27 0.07
BIDV 0.21 23.86 0.35 0.02
CB 0.58 16.86 0.37 0.03
DongABank 0.07 20.86 0.41 0.32
Eximbank 0.62 33.86 0.01 0.02
HDBank 0.42 68.86 0.36 0.05
LienVietPostBank 0.32 46.14 0.62 0.1
MB 0.59 43.86 0.26 0.17
MSB 0.25 7.86 0.28 0.04
NamABank 0.88 48.86 0.4 0.02
NCB 0.52 43.86 0.14 0.21
OCB 0.37 43.86 0.28 0.05
Sacombank 0.48 29.86 0.06 0.08
SCB 0.09 30.86 0.17 0.08
SeABank 0.4 26.86 0.29 0.03
TechcomBank 0.14 11.86 0.42 0.03
TPBank 0.45 18.86 0.29 0.05
VietBank 0.77 38.86 1.61 0.02
Vietcombank 0.17 15.86 0.71 0.04
VPBank 0.01 33.86 0.11 0.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2 3 7 13
BIDV 7 8 12 1
CB 16 5 14 5
DongABank 2 7 16 20
Eximbank 18 12 1 1
HDBank 12 20 13 10
LienVietPostBank 9 18 18 16
MB 17 15 6 17
MSB 8 1 8 8
NamABank 20 19 15 1
NCB 15 15 4 18
OCB 10 15 8 10
Sacombank 14 10 2 14
SCB 4 11 5 14
SeABank 11 9 10 5
TechcomBank 5 2 17 5
TPBank 13 6 10 10
VietBank 19 14 20 1
Vietcombank 6 4 19 8
VPBank 1 12 3 18

Biểu đồ

Kết quả Dự báo