Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.63%
CPI (YOY)
23,450
Avg Intb USD/VND
2.23%
Avg Intb rate (1W)
2.86%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.56 23,465 2.16 2.88
BIDV 2.38 23,463 2.07 2.93
CB 2.41 23,416 2.28 2.88
DongABank 3.1 23,430 2.4 2.8
Eximbank 3 23,435 2.3 2.7
HDBank 3.24 23,470 1.9 2.82
MB 2.65 23,455 2.15 2.95
MSB 2.29 23,409 2.23 2.91
NamABank 2.69 23,421 2.3 2.8
NCB 2.96 23,438 2.35 2.93
OCB 2.17 23,483 2.45 2.96
Sacombank 2.96 23,480 2.55 2.92
SeABank 2.71 23,432 2.21 2.9
TechcomBank 2.34 23,464 2.23 2.8
TPBank 2.71 23,460 2.12 2.89
VietBank 2.19 23,480 2.3 2.75
Vietcombank 2.36 23,479 2.33 3
VPBank 2.43 23,464 1.98 2.75
BQ dự báo Kỳ 05/20 2.63 23,450 2.23 2.86
Thực tế Tháng 04/20 0 23,469.2 2.53 3.19
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.56 123.6 0.83 0.1
BIDV 2.38 121.6 0.74 0.05
CB 2.41 74.6 0.95 0.1
DongABank 3.1 88.6 1.07 0.18
Eximbank 3 93.6 0.97 0.28
HDBank 3.24 128.6 0.57 0.16
MB 2.65 113.6 0.82 0.03
MSB 2.29 67.6 0.9 0.07
NamABank 2.69 79.6 0.97 0.18
NCB 2.96 96.6 1.02 0.05
OCB 2.17 141.6 1.12 0.02
Sacombank 2.96 138.6 1.22 0.06
SeABank 2.71 90.6 0.88 0.08
TechcomBank 2.34 122.6 0.9 0.18
TPBank 2.71 118.6 0.79 0.09
VietBank 2.19 138.6 0.97 0.23
Vietcombank 2.36 137.6 1 0.02
VPBank 2.43 122.6 0.65 0.23
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 10 14 7 10
BIDV 6 11 3 4
CB 7 2 11 10
DongABank 18 4 17 14
Eximbank 17 6 12 19
HDBank 19 15 1 13
MB 11 8 6 3
MSB 3 1 9 7
NamABank 12 3 12 14
NCB 15 7 16 4
OCB 1 19 18 1
Sacombank 15 17 19 6
SeABank 13 5 8 8
TechcomBank 4 12 9 14
TPBank 13 10 5 9
VietBank 2 17 12 17
Vietcombank 5 16 15 2
VPBank 9 12 2 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo