Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 5/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.63%
CPI (YOY)
23,450
Avg Intb USD/VND
2.23%
Avg Intb rate (1W)
2.86%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 5/20

2.4%
CPI (YOY)
23,346.95
Avg Intb USD/VND
1.33%
Avg Intb rate (1W)
2.98%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: CB, SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: LienVietPostBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: HDBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: OCB, Vietcombank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.56 23,465 2.16 2.88
BIDV 2.38 23,463 2.07 2.93
CB 2.41 23,416 2.28 2.88
DongABank 3.1 23,430 2.4 2.8
Eximbank 3 23,435 2.3 2.7
HDBank 3.24 23,470 1.9 2.82
LienVietPostBank 3.13 23,400 2.22 2.85
MB 2.65 23,455 2.15 2.95
MSB 2.29 23,409 2.23 2.91
NamABank 2.69 23,421 2.3 2.8
NCB 2.96 23,438 2.35 2.93
OCB 2.17 23,483 2.45 2.96
Sacombank 2.96 23,480 2.55 2.92
SCB 2.41 23,456 2.1 2.85
SeABank 2.71 23,432 2.21 2.9
TechcomBank 2.34 23,464 2.23 2.8
TPBank 2.71 23,460 2.12 2.89
VietBank 2.19 23,480 2.3 2.75
Vietcombank 2.36 23,479 2.33 3
VPBank 2.43 23,464 1.98 2.75
BQ dự báo Tháng 5/20 2.63 23,450 2.23 2.86
Thực tế Tháng 5/20 2.4 23,346.95 1.33 2.98
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.16 118.05 0.83 0.1
BIDV 0.02 116.05 0.74 0.05
CB 0.01 69.05 0.95 0.1
DongABank 0.7 83.05 1.07 0.18
Eximbank 0.6 88.05 0.97 0.28
HDBank 0.84 123.05 0.57 0.16
LienVietPostBank 0.73 53.05 0.89 0.13
MB 0.25 108.05 0.82 0.03
MSB 0.11 62.05 0.9 0.07
NamABank 0.29 74.05 0.97 0.18
NCB 0.56 91.05 1.02 0.05
OCB 0.23 136.05 1.12 0.02
Sacombank 0.56 133.05 1.22 0.06
SCB 0.01 109.05 0.77 0.13
SeABank 0.31 85.05 0.88 0.08
TechcomBank 0.06 117.05 0.9 0.18
TPBank 0.31 113.05 0.79 0.09
VietBank 0.21 133.05 0.97 0.23
Vietcombank 0.04 132.05 1 0.02
VPBank 0.03 117.05 0.65 0.23
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 8 15 7 10
BIDV 3 12 3 4
CB 1 3 12 10
DongABank 18 5 18 15
Eximbank 17 7 13 20
HDBank 20 16 1 14
LienVietPostBank 19 1 9 12
MB 11 9 6 3
MSB 7 2 10 7
NamABank 12 4 13 15
NCB 15 8 17 4
OCB 10 20 19 1
Sacombank 15 18 20 6
SCB 1 10 4 12
SeABank 13 6 8 8
TechcomBank 6 13 10 15
TPBank 13 11 5 9
VietBank 9 18 13 18
Vietcombank 5 17 16 1
VPBank 4 13 2 18

Biểu đồ

Kết quả Dự báo