Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.3%
CPI (YOY)
23,174.55
Avg Intb USD/VND
0.31%
Avg Intb rate (1W)
2.85%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/20

3.18%
CPI (YOY)
23,175.14
Avg Intb USD/VND
0.32%
Avg Intb rate (1W)
2.88%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: LienVietPostBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: LienVietPostBank, NamABank, OCB, Sacombank, VietBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: HDBank, MB, SeABank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Eximbank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.04 23,178 0.31 2.8
BIDV 3.24 23,177 0.29 2.84
CB 3.26 23,177 0.35 2.83
DongABank 3.51 23,157 0.45 3.06
Eximbank 3.1 23,176 0.27 2.88
HDBank 2.98 23,180 0.32 2.81
LienVietPostBank 3.17 23,175 0.36 2.87
MB 3.25 23,178 0.32 2.92
MSB 3.23 23,174 0.28 2.86
NamABank 3.2 23,175 0.24 2.87
NCB 3.43 23,178 0.38 2.87
OCB 3.5 23,175 0.29 2.78
Sacombank 4.04 23,175 0.24 2.76
SCB 3.16 23,176 0.26 2.87
SeABank 3.38 23,161 0.32 2.81
TechcomBank 3.13 23,177 0.3 2.73
TPBank 3.22 23,176 0.34 2.94
VietBank 3.32 23,175 0.35 2.8
Vietcombank 3.39 23,186 0.25 2.86
VPBank 3.41 23,165 0.32 2.86
BQ dự báo Kỳ 08/20 3.3 23,174.55 0.31 2.85
Thực tế Tháng 08/20 3.18 23,175.14 0.32 2.88
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.14 2.86 0.01 0.08
BIDV 0.06 1.86 0.03 0.04
CB 0.08 1.86 0.03 0.05
DongABank 0.33 18.14 0.13 0.18
Eximbank 0.08 0.86 0.05 0
HDBank 0.2 4.86 0 0.07
LienVietPostBank 0.01 0.14 0.04 0.01
MB 0.07 2.86 0 0.04
MSB 0.05 1.14 0.04 0.02
NamABank 0.02 0.14 0.08 0.01
NCB 0.25 2.86 0.06 0.01
OCB 0.32 0.14 0.03 0.1
Sacombank 0.86 0.14 0.08 0.12
SCB 0.02 0.86 0.06 0.01
SeABank 0.2 14.14 0 0.07
TechcomBank 0.05 1.86 0.02 0.15
TPBank 0.04 0.86 0.02 0.06
VietBank 0.14 0.14 0.03 0.08
Vietcombank 0.21 10.86 0.07 0.02
VPBank 0.23 10.14 0 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 11 13 5 15
BIDV 7 10 8 9
CB 9 10 8 11
DongABank 19 20 20 20
Eximbank 9 6 14 1
HDBank 13 16 1 13
LienVietPostBank 1 1 12 2
MB 8 13 1 9
MSB 5 9 12 6
NamABank 2 1 18 2
NCB 17 13 15 2
OCB 18 1 8 17
Sacombank 20 1 18 18
SCB 2 6 15 2
SeABank 13 19 1 13
TechcomBank 5 10 6 19
TPBank 4 6 6 12
VietBank 11 1 8 15
Vietcombank 15 18 17 6
VPBank 16 17 1 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo