Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 5/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.16%
CPI (YOY)
22,752.69
Avg Intb USD/VND
4.64%
Avg Intb rate (1W)
5.28%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 5/17

3.19%
CPI (YOY)
22,711.9
Avg Intb USD/VND
4.13%
Avg Intb rate (1W)
5.97%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: DongABank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
BIDV 3.93 22,767 4.43 5.27
DongABank 5.35 22,770 4.35 5.55
Eximbank 4.3 22,750 4.58 5.25
MB 4.12 22,760 4.66 5.25
MSB 3.78 22,741 4.58 5.31
NamABank 4.7 22,730 4.9 5.25
OCB 4.24 22,770 4.46 5.31
Sacombank 4.25 22,750 4.65 5.22
SCB 3.82 22,741 4.66 5.29
SeABank 4.2 22,750 4.84 5.25
TechcomBank 3.7 22,775 4.68 5.28
TPBank 3.88 22,728 4.48 5.25
VIB 4.25 22,750 4.66 5.25
VietBank 4.3 22,735 4.8 5.3
Vietcombank 3.87 22,725 4.73 5.23
VPBank 3.85 22,801 4.75 5.25
BQ dự báo Tháng 5/17 4.16 22,752.69 4.64 5.28
Thực tế Tháng 5/17 3.19 22,711.9 4.13 5.97
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
BIDV 0.74 55.1 0.3 0.7
DongABank 2.16 58.1 0.22 0.42
Eximbank 1.11 38.1 0.45 0.72
MB 0.93 48.1 0.53 0.72
MSB 0.59 29.1 0.45 0.66
NamABank 1.51 18.1 0.77 0.72
OCB 1.05 58.1 0.33 0.66
Sacombank 1.06 38.1 0.52 0.75
SCB 0.63 29.1 0.53 0.68
SeABank 1.01 38.1 0.71 0.72
TechcomBank 0.51 63.1 0.55 0.69
TPBank 0.69 16.1 0.35 0.72
VIB 1.06 38.1 0.53 0.72
VietBank 1.11 23.1 0.67 0.67
Vietcombank 0.68 13.1 0.6 0.74
VPBank 0.66 89.1 0.62 0.72
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
BIDV 7 12 2 7
DongABank 16 13 1 1
Eximbank 13 7 5 8
MB 8 11 8 8
MSB 2 5 5 2
NamABank 15 3 16 8
OCB 10 13 3 2
Sacombank 11 7 7 16
SCB 3 5 8 5
SeABank 9 7 15 8
TechcomBank 1 15 11 6
TPBank 6 2 4 8
VIB 11 7 8 8
VietBank 13 4 14 4
Vietcombank 5 1 12 15
VPBank 4 16 13 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo