Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 9/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.09%
CPI (YOY)
23,309.24
Avg Intb USD/VND
4.47%
Avg Intb rate (1W)
4.69%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 9/18

3.98%
CPI (YOY)
23,307.79
Avg Intb USD/VND
3.5%
Avg Intb rate (1W)
5.03%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Agribank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.42 23,325 4.28 4.62
Agribank 4 23,308 4.6 4.7
BIDV 4.1 23,318 4.51 4.72
DongABank 4.1 23,312 4.23 4.49
LienVietPostBank 4.6 23,300 4.5 4.63
MB 3.86 23,299 4.48 4.88
MSB 4.02 23,326 4.59 4.66
NamABank 4.51 23,310 4.5 4.75
NCB 3.83 23,321 4.44 4.68
OCB 4.08 23,303 4.3 4.72
Sacombank 4.18 23,295 4.47 4.59
SCB 3.99 23,319 4.56 4.73
SeABank 4.05 23,310 4.7 4.75
TechcomBank 3.85 23,305 4.35 4.66
TPBank 3.91 23,318 4.55 4.72
Vietcombank 3.93 23,313 4.37 4.71
VPBank 4.05 23,275 4.52 4.78
BQ dự báo Tháng 9/18 4.09 23,309.24 4.47 4.69
Thực tế Tháng 9/18 3.98 23,307.79 3.5 5.03
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.44 17.21 0.78 0.41
Agribank 0.02 0.21 1.1 0.33
BIDV 0.12 10.21 1.01 0.31
DongABank 0.12 4.21 0.73 0.54
LienVietPostBank 0.62 7.79 1 0.4
MB 0.12 8.79 0.98 0.15
MSB 0.04 18.21 1.09 0.37
NamABank 0.53 2.21 1 0.28
NCB 0.15 13.21 0.94 0.35
OCB 0.1 4.79 0.8 0.31
Sacombank 0.2 12.79 0.97 0.44
SCB 0.01 11.21 1.06 0.3
SeABank 0.07 2.21 1.2 0.28
TechcomBank 0.13 2.79 0.85 0.37
TPBank 0.07 10.21 1.05 0.31
Vietcombank 0.05 5.21 0.87 0.32
VPBank 0.07 32.79 1.02 0.25
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 15 15 2 15
Agribank 2 1 16 10
BIDV 9 10 11 6
DongABank 9 5 1 17
LienVietPostBank 17 8 9 14
MB 9 9 8 1
MSB 3 16 15 12
NamABank 16 2 9 3
NCB 13 14 6 11
OCB 8 6 3 6
Sacombank 14 13 7 16
SCB 1 12 14 5
SeABank 5 2 17 3
TechcomBank 12 4 4 12
TPBank 5 10 13 6
Vietcombank 4 7 5 9
VPBank 5 17 12 2

Biểu đồ

Kết quả Dự báo