Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.9%
CPI (YOY)
23,283.88
Avg Intb USD/VND
3.91%
Avg Intb rate (1W)
3.91%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/19

2.88%
CPI (YOY)
23,361.05
Avg Intb USD/VND
3.46%
Avg Intb rate (1W)
4.73%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ACB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.53 23,300 3.67 4
BIDV 2.74 23,283 3.95 3.92
CB 2.93 23,303 4.02 3.93
Eximbank 3.9 23,350 3.75 3.85
LienVietPostBank 3.1 23,301 4.1 3.96
MB 3.12 23,290 3.85 3.85
MSB 2.71 23,296 3.96 3.89
NamABank 2.95 23,275 3.63 3.89
NCB 2.91 23,291 3.91 3.91
OCB 2.73 23,290 3.6 3.96
Sacombank 3.27 23,270 4.05 3.96
SCB 2.76 23,268 4 3.9
SeABank 3.01 23,300 4.19 3.95
TechcomBank 2.51 23,246 3.85 3.86
TPBank 2.5 23,268 4.12 3.98
Vietcombank 2.68 23,233 3.78 3.85
VPBank 2.88 23,262 4 3.88
BQ dự báo Kỳ 05/19 2.9 23,283.88 3.91 3.91
Thực tế Tháng 05/19 2.88 23,361.05 3.46 4.73
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.35 61.05 0.21 0.73
BIDV 0.14 78.05 0.49 0.81
CB 0.05 58.05 0.56 0.8
Eximbank 1.02 11.05 0.29 0.88
LienVietPostBank 0.22 60.05 0.64 0.77
MB 0.24 71.05 0.39 0.88
MSB 0.17 65.05 0.5 0.84
NamABank 0.07 86.05 0.17 0.84
NCB 0.03 70.05 0.45 0.82
OCB 0.15 71.05 0.14 0.77
Sacombank 0.39 91.05 0.59 0.77
SCB 0.12 93.05 0.54 0.83
SeABank 0.13 61.05 0.73 0.78
TechcomBank 0.37 115.05 0.39 0.87
TPBank 0.38 93.05 0.66 0.75
Vietcombank 0.2 128.05 0.32 0.88
VPBank 0 99.05 0.54 0.85
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 13 4 3 1
BIDV 7 10 9 8
CB 3 2 13 7
Eximbank 17 1 4 15
LienVietPostBank 11 3 15 3
MB 12 8 6 15
MSB 9 6 10 11
NamABank 4 11 2 11
NCB 2 7 8 9
OCB 8 8 1 3
Sacombank 16 12 14 3
SCB 5 13 11 10
SeABank 6 4 17 6
TechcomBank 14 16 6 14
TPBank 15 13 16 2
Vietcombank 10 17 5 15
VPBank 1 15 11 13

Biểu đồ

Kết quả Dự báo