Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.91%
CPI (YOY)
22,731.21
Avg Intb USD/VND
1.84%
Avg Intb rate (1W)
4.62%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/17

2.6%
CPI (YOY)
22,699.71
Avg Intb USD/VND
1.21%
Avg Intb rate (1W)
5.29%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

ACB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.59 22,716 1.25 4.69
BIDV 2.72 22,723 1.95 4.61
MB 2.52 22,714 2.34 4.58
MSB 2.71 22,719 1.26 4.57
NamABank 3.79 22,755 1.55 4.61
NCB 2.8 22,725 2.2 4.55
OCB 2.68 22,720 1.64 4.55
PVcomBank 2.95 22,780 0.9 4.65
SeABank 4 22,750 2.6 4.6
TechcomBank 2.7 22,718 1.5 4.62
TPBank 2.76 22,716 2.3 4.62
Vietcombank 2.86 22,723 1.87 4.67
VPBank 2.8 22,720 1.7 4.7
BQ dự báo Kỳ 12/17 2.91 22,731.21 1.84 4.62
Thực tế Tháng 12/17 2.6 22,699.71 1.21 5.29
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.01 16.29 0.04 0.6
BIDV 0.12 23.29 0.74 0.68
MB 0.08 14.29 1.13 0.71
MSB 0.11 19.29 0.05 0.72
NamABank 1.19 55.29 0.34 0.68
NCB 0.2 25.29 0.99 0.74
OCB 0.08 20.29 0.43 0.74
PVcomBank 0.35 80.29 0.31 0.64
SeABank 1.4 50.29 1.39 0.69
TechcomBank 0.1 18.29 0.29 0.67
TPBank 0.16 16.29 1.09 0.67
Vietcombank 0.26 23.29 0.66 0.62
VPBank 0.2 20.29 0.49 0.59
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1 2 1 2
BIDV 6 8 9 8
MB 2 1 12 11
MSB 5 5 2 12
NamABank 13 12 5 8
NCB 9 10 10 13
OCB 2 6 6 13
PVcomBank 12 14 4 5
SeABank 14 11 13 10
TechcomBank 4 4 3 6
TPBank 7 2 11 6
Vietcombank 11 8 8 3
VPBank 9 6 7 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo